Finland
Kybervakuutusten määrä on kasvussa

Kybervakuutusten määrä on kasvussa

Näemme kasvua kybervakuutusten hankinnassa Suomessa. Aonin kautta hankittujen kybervakuutusten määrä on lähes kaksinkertaistunut vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna.

Kyberuhka nousi viimeisimmässä Aonin globaalissa riskienhallintatutkimuksessa yritysten top 5 riskiksi. Aikaisempana vuotena se arvioitiin yhdeksänneksi suurimmaksi riskiksi. Kyberuhkat ovat yhä enenevissä määrin merkittävä riski yrityksille, sillä tietomurtojen ja haittaohjelmien määrä on kasvanut viime vuosina ja EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. 65 prosenttia EMEA-alueen organisaatioista odottaa heidän altistumisensa kyberriskille kasvavan seuraavan kahden vuoden sisällä.

Kybervakuutus on käytännössä räätälöitävissä oleva palvelupaketti. Siinä voi olla elementtejä monesta eri vakuutuslajista, kuten vastuuvakuutuksesta, keskeytysvakuutuksesta sekä rikosvakuutuksesta. Paketti muotoillaan yrityksen tarpeiden mukaan ja se voi kattaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Kybervahingosta aiheutuvia liiketoiminnan keskeytymisen kuluja
  • Viestintäpalveluja kyberhyökkäyksestä tiedottamiseen ja brändihaitan minimoimiseen
  • Järjestelmien puhdistamisesta ja tietojen palauttamisesta koituvia kuluja
  • Asianajopalvelua


Itse vakuutuksen ottaminen on yksinkertaista. Helpoimmillaan se edellyttää vakuutuksen esitietolomakkeen täyttämistä sekä yritysesittelyn tekemistä, jossa kerrotaan yrityksen tietoturvan tasosta.

Suurin vaikeus vakuutuksen ottamisessa tulee yrityksille siinä vaiheessa, kun tarjoukset on saatu ja niitä pitäisi alkaa vertailla keskenään. Se, että ymmärtää eri vakuutusyhtiöiden käyttämän termistön ja osaa räätälöidä parhaan turvan vakuutettavalle liiketoiminnalle, vaatiikin jo perehtyneisyyttä ja ymmärrystä saatavilla olevaa vakuutusturvaa kohtaan.

Aon auttaa yrityksiä vertailemalla tarjousten vakuutusehdot keskenään, käymällä turvan sisällöstä keskusteluita vakuutusyhtiön edustajien kanssa ja tekemällä asiakkaalle suositukset saatujen tarjousten perusteella.

 

Lisätietoja