Finland
Vakuutusehdoilla on merkitystä

Liiketoiminta jatkuu vahingosta huolimatta – vakuutusehdoilla on merkitystä

Me Aonilla kerromme, että välitämme vakuutuksia omilla ehdoillamme. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme itse laatineet vakuutusehdot, jotka otetaan vakuutussopimuksen perustaksi vakuutusyhtiön vakuutusehtojen sijasta.

Vakuutusmeklari osaa muotoilla vakuutusehdot palvelemaan sinun yrityksesi liiketoimintaa. Vakuutusehdot tuottavat käytännöllistä hyötyä vahinkotilanteissa.

Näkemyksemme mukaan asiakkaan liiketoiminnalle on merkitystä saada tuotantokoneistaan korvaus niiden jälleenhankinta-arvosta, ilman koneen ikään perustuvia vähennyksiä. Tämä sisältyy vakuutusehtoihimme.

Metallialan yrittäjälle tapahtui konerikko – liiketoiminta jatkui ilman rahoitusongelmia

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen uusi yrittäjä havahtui vanhentuneeseen konekantaan ja laati suunnitelman koneiden uusimiseksi. Valitettavasti juuri ennen suunnitelman käyttöönottoa yksi avainkoneista – 15 vuoden ikäinen työstökone – rikkoontui.

Kyseisen laitteen teknisenä käyttöikänä pidetään 20 vuotta, eikä yritys pystynyt luotettavasti selvittämään, miten sitä oli kunnossapidetty.

Kuunneltuaan muiden yrittäjien tarinoita ikävähennyksistä ja päivänarvokorvauksista omistajalle hiipi pelko, saako työstökoneesta mitään korvausta. Vakuutusyhtiöt korvaavat yleensä vanhoista tuotantokoneista vain niin sanotun päivänarvon eli korvauksen, jossa jälleenhankintahinnasta on vähennetty koneen arvonalentuminen iän ja kulumisen vuoksi. Rikkovahingoissa saatetaan tehdä myös prosentuaalisia ikävähennyksiä kunkin koneen käyttöiän perusteella.

Tässä tapauksessa uuden vastaavan koneen hinta oli 100 000 euroa, josta korvauksen määrää olisi alennettu iän perusteella. Näin ollen yrittäjä olisi saanut korvausta koneen rikkoutumisesta vain noin 30 prosenttia uuden vastaavan koneen hinnasta.

Onneksi yrittäjä oli hankkinut vakuutuksensa vakuutusmeklari Aonin kautta, jolloin korvauksen perusta oli jälleenhankinta-arvo ilman ikävähennyksiä. Näin hän pystyi jatkamaan liiketoimintaansa ilman rahoitusongelmia.

Miten sinun yrityksessäsi olisi käynyt?

Ota yhteyttä!

Vakuutusehdoilla on merkitystä

Lisätietoja

Uutiskirje