Finland
Onko vakuutusturvasi ajan tasalla kansainvälisessä liiketoiminnassa?

Onko vakuutusturvasi ajan tasalla kansainvälisessä liiketoiminnassa?

Brexit, FATCA, IPT, Freedom of Service, compliance… Mitä nämä asiat tarkoittavat ja merkitsevät yrityksesi liiketoiminnalle ja riskeihin varautumiselle? Kattavatko vakuutukset liiketoimintanne riittävässä määrin myös globaalisti? Ovatko kansainväliset, rajojen yli tehtävät vakuutusratkaisut uhka vai mahdollisuus?

Globaali toiminta, globaalit riskit

Liiketoiminnan kansainvälistyminen altistaa yrityksesi uusille riskeille. Teidän on muun muassa huomioitava jatkuvasti muuttuva, vakuuttamista koskeva, paikallinen lainsäädäntö. Kenties yrityksesi on starttaamassa liiketoimintaa uudessa maassa, jossa vaikkapa poliittiset riskit ovat ajankohtaisia. Miten voit varmistaa, että vakuutuksesi ovat vaatimusten ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisia?

Vaatimusten viidakko – kuka on kuningas?

Yrityksen liiketoiminta asettaa vakuuttamiselle vaatimuksia, mutta niin tekevät myös viranomaiset. Lisäksi asiakkaillasi saattaa olla yksityiskohtaisia vaatimuksia vakuutusten sisällön suhteen. Ulkomailla paikallinen vakuutustapa voi erota totutusta: täysin samanlaista turvaa ei välttämättä ole saatavilla joka paikassa. Paikallisen vakuutuksen kattavuus on kuitenkin tärkeää mitoittaa oikein, sillä se vaikuttaa muun muassa siihen, millaisia korvauksia vahingon sattuessa paikallisesta vakuutuksesta tytäryhtiölle maksetaan. Edellä kuvatut vakuuttamishaasteet ovat ratkaistavissa, joten kannattaa olla mahdollisimman ajoissa yhteydessä meklariin ja vakuutusyhtiöön.

Huomioi nämä ajankohtaiset asiat, jos sinulla on:

Kuljetuksia Keniassa

Kenia on 2017 alusta muuttanut kuljetusvakuuttamiseen liittyviä käytäntöjä. Uusien vaatimusten mukaan jokaiselle kuljetukselle on oltava kuljetuskohtainen vakuutustodistus.

Vakuutettavaa riskiä Briteissä tai Slovakiassa

UK soveltaa vakuutuksiin 12 prosentin vakuutusmaksuveroa aiemman 10 prosentin sijaan. Slovakia on laajentanut 8 prosentin vakuutusmaksuveron koskemaan kaikkia vahinkovakuutuksia. Verovelvollisuus koskee paikallisesti tehtävää vakuutusta mutta myös, mikäli kyseisen maan riskiä vakuutetaan Freedom of Service –periaatteella muussa ETA-maassa tehdyssä vakuutuksessa.

Vakuutettavaa riskiä USA:ssa

FATCA, Foreign Account Tax Compliance Actin tarkoituksena on parantaa Yhdysvaltojen verotussäännösten noudattamista ulkomaisissa investoinneissa. FATCAn velvoitteet koskevat myös vakuutusmaksuja, jos vakuutuksessa katetaan Yhdysvalloissa olevaa riskiä.

Johdonvastuuvakuutus Brasiliassa

Brasilian vakuutusviranomainen on ottanut kantaa johdonvastuuvakuutuksen korvauspiiriin. Ymmärrys vakuutuksen kattavuudesta ei kuitenkaan selkeytynyt, vaan on herännyt runsaasti keskustelua ja tulkintaerimielisyyksiä. Kysymyksiä herättää, voidaanko jatkossa paikallisissa vakuutuksissa kattaa esimerkiksi oikeudellisia puolustuskuluja tai ympäristövahinkoihin liittyviä vastuita.

Aonin verkosto, Aon Global Client Network, on kansainvälisen vakuuttamisen asiantuntija. Paikalliset kollegamme ovat perillä maansa vakuuttamistavasta ja vakuuttamiseen liittyvistä säädöksistä. Yksittäisen maan kysymysten lisäksi asiantuntijamme voivat arvioida vakuutusohjelmiasi nk. compliance ja governance –näkökulmasta. Compliance ja governance tarkoittavat, että vakuutusratkaisun rakenne ja sisältö vastaavat edellä kuvattuihin vaatimuksiin niin yrityksen liiketoiminnan riskien kuin asiakkaiden ja viranomaisten näkökulmasta. Samalla voimme arvioida, toisiko vakuutusten globaali optimointi teille säästöjä.

Kysy meiltä ja meistä lisää!

Yhteystiedot