Finland
Luottovakuutus suojaa yritystä luottotappioilta

Luottovakuutus auttaa varautumaan luottotappioihin


Yksi luottoriskien hallinnan keinoista on luottovakuutus. Se on vakuutus, joka tarjoaa suojaa sekä kaupallisilta että poliittisilta riskeiltä lyhyen maksuajan kaupankäynnissä.

Miksi hankkia luottovakuutus?


Luottovakuutuksen avulla myyjäyritysten on mahdollista myöntää turvallisesti korkeampia luottorajoja nykyisille asiakkaille, tai tavoitella uusia isoja asiakkaita tai kokonaisia markkinoita, mikä muuten voisi olla liian riskialtista.

Vakuutusturvan avulla myyjäyritys voi lisätä myyntiään nykyiselle asiakaskunnalle ja kasvattaa liikevaihtoaan. Vakuutuksen ottaneet yritykset voivat myydä avoimella tililuotolla asiakkaille, joille he ovat toistaiseksi myyneet vain turvaavilla maksuehdoilla. Vientiyrityksille tämä voi olla merkittävä kilpailuetu.

Jos yritys päättää hankkia luottovakuutuksen, voimme olla apuna vakuutusratkaisun suunnittelussa, kilpailutuksessa ja käyttöönotossa. Jatkuvan vakuutuspalvelun avulla yritys voi myös varmistua siitä, että luottovakuutussuoja säilyy parhaana mahdollisena ja kattaa kaikki riskit.

Luottovakuutuksen hyödyt

 

1. Mahdollistaa myynnin kasvattamisen

 
 • Edistää myynnin kasvua turvallisesti
  Parantuneet luotonhallinnan prosessit vahvistettuna luottovakuutuksella antavat yrityksellesi mahdollisuuden myöntää parempia maksuehtoja nykyisille ja uusille asiakkaille turvallisesti.
 • Ohjaa ja tukee myyntiä hyväkatteisille markkinoille ja asiakkaille
  Markkinoilta on saatavilla suojaa erityisesti parhaille, tärkeimmille avainasiakkaillesi, mikä tukee myyntiä hyväkatteisille erityismarkkinoille. 
 • Tukee fuusioita ja yritysostoja
  Luottovakuutus tarjoaa vastaanottavalle/ostavalle yhtiölle suojaa ostettujen tai fuusioitavien yhtiöiden myyntisaatavien aiheuttamien luottoriskien varalta.

2. Lisää käyttöpääomaa 

 
 • Helpottaa rahoituksen saatavuutta
  Kun myyntisaatavat on vakuutettu luottovakuutuksella, yrityksesi reittaus pankissa saattaa nousta, mikä voi parantaa lainarahoituksesi ehtoja.
 • Mahdollistaa erilaisia tasejärjestelyjä 
  Yrityksesi voi käyttää taseen myyntisaatavia vapauttamaan käyttöpääomaa hyödyntämällä erilaisia factoring- tai saatavien myyntijärjestelyjä.
 • Kustannustehokas vakuusvaihtoehto
  Luottovakuutus voi toimia edullisena vaihtoehtona kalliille pankkitakauksille tai rembursseille.

3. Vahvistaa luotonhallinnan käytäntöjä  

 
 • Sallii yritysten myydä paremmilla maksuehdoilla
  Kun toimitukset on vakuutettu, riski että ”maksu jää saamatta” on poistettu ja voit tarjota asiakkaillesi parempia maksuehtoja, mikä antaa yrityksellesi selvää kilpailuetua markkinoilla.
 • Vahvistaa luotonhallinnan prosesseja
  Luottovakuutuksen edellyttämät toimintatavat tukevat luotonhallinnan parhaita käytäntöjä ja järkeviä luotonhallinnan prosesseja vahvistaen ja parantaen yrityksesi olemassa olevia toimintamalleja.
 • Käytössäsi on luottoriskien arvioinnin asiantuntijat 
  Saat tukea luottolimiittien määrittämiseen asiakkaillesi, saatavien perintään ja vahinkotapauksessa apua jälkiperintään.

4. Suojaa luottotappioilta 

 
 • Tunnistaa mahdolliset luottotappiot
  Pääsy vakuutusyhtiöiden riskianalyyseihin ostajista, sektoreista ja poliittisista riskeistä antaa arvokasta tietoa ja auttaa välttämään tappioita. 
 • Parempi näkemys asiakaskuntasi luottokelpoisuudesta  
  Vakuutusyhtiötä saat arvokasta markkinatietoa suhdanteista, maksukäyttäytymisestä sekä taloudellisista ja poliittisista haasteista, jotka vaikuttavat asiakkaisiisi. 
 • Riski siirtyy vakuutusyhtiön taseeseen
  Luottovakuutus siirtää luottoriskit pois yrityksesi taseesta, mikä parantaa yrityksesi marginaaleja sekä vahvistaa tuloslaskelmaa. 
 • Pienentää luottotappiovarausta 
  Koska mahdolliset tappiot on katettu, voit allokoida ylimääräisen luottotappiovarauksen käyttöpääomaan.


Aon yhteistyökumppanina

Aon Credit International (ACI) on maailman johtava luottovakuutusmeklari, jolla on 440 asiantuntijaa ympäri maailman. Aon Finland Oy tarjoaa yhdessä ACI:n kanssa asiantuntevaa ja räätälöityä palvelua luottoriskien suojauksessa, luotonhallinnan kehittämisessä ja kaupan rahoituksessa.

Ydinosaamistamme ovat:

 • kotimaan kaupan ja viennin luottovakuutukset 
 • kansainväliset konsernivakuutusratkaisut
 • poliittiset riskit
 • yksittäisten projektien luottovakuutukset 
 • luotonhallintapalvelut

Tarjoamme myös erikoispalveluita, kuten:

 • top up –vakuutukset 
 • peruuttamattomat limiitit 
 • takaukset 
 • factoring / reverse factoring (supply chain finance)

ACI:n erityisasiantuntijat 57 maassa tarjoavat erityisosaamista, analysointitaitoa ja luovuutta, jonka avulla pystymme suunnittelemaan ja löytämään parhaan ratkaisun kaikille yrityksille riippumatta toimialasta tai riippumatta siitä, toimivatko ne vain Suomessa vai myös ulkomailla. Markkinajohtajana ACI:lla on neuvotteluvoimaa luottovakuutusmarkkinoilla, jonka avulla voimme tarjota parhaan mahdollisen vakuutusturvan ja limiitit sekä kaikenkattavan asiakaskohtaisesti räätälöidyn palvelukokonaisuuden.

Lue lisää

Aonin luottoriskienhallintapalvelut

Turvaa liikevaihtosi – Varaudu luottotappioihin luottovakuutuksella
IFRS 9 – New Way of Quantifying Credit Risk

Yhteystiedot

Aleksi Halme 
[email protected]
+358 40 632 7040