Nederlands | Français Belgium

Employee Health & Benefits

 
 

Vele van onze klanten vragen ons momenteel in de context van de COVID19-pandemie hen te adviseren om - waar mogelijk - kostenreductie voor hun bedrijf door te voeren. Daarom willen we ook u informeren over alternatieve mogelijkheden om de hoge kostenpost die Human Capital vormt, te drukken.

Lees verder

 

Op 3 oktober publiceerde het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS) een nieuwe FAQ op zijn website, waarin gesteld wordt dat een besmetting met het SARS-CoV-2-virus (Covid-19) in bepaalde gevallen als een arbeidsongeval kan worden erkend.

Lees verder

 

17 september 2020 - In de wet van 7 mei 2020 heeft de wetgever in samenspraak met de verzekeringssector een alternatief stelsel uitgewerkt waarbij ingeval van een tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid-19 alle waarborgen en aanvullende voordelen behouden blijven, tenzij de werkgever expliciet actie onderneemt. Met andere woorden, in tegenstelling tot hetgeen normaal het geval is, stelt deze wet het behoud van alle waarborgen in deze situatie in als de standaard optie.

Lees verder

 

Juli 2020 - In onze vorige communicatie (mei 2020) hadden we het - in het kader van de COVID-19-crisis - over de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de aanvullende voordelen en het wetgevend kader dat hiervoor gecreëerd werd (Wet 7 mei 2020). Meer dan 2 maanden later is het nuttig om de verdere ontwikkelingen hierin even tegen het licht te houden

Lees verder

 

Het wetsvoorstel over dit akkoord werd op 30 april 2020 goedgekeurd in de Kamer. Technisch gezien werd de betrokken wetgeving ingevoerd door toevoeging van een amendement aan een reeds hangend wetsvoorstel inzake wettelijke pensioenen.

Lees verder

 

We plaatsten al een bericht over de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op de aanvullende voordelen. We meldden toen ook dat Aon bezig was met het verzamelen van de standpunten van alle verzekeraars. In dit bericht ontdekt u de meest recente stand van zaken.

Lees verder

 

Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) bevestigt dat personen met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Lees verder

 

Aon heeft een akkoord bereikt met de belangrijkste verzekeraars in verband met de betalingsvoorwaarden van de voorschotpremies voor het tweede kwartaal.

Lees verder

 

Verschillende bedrijven hebben sinds de uitbraak van het Corona-virus (COVID-19) in België een gedeeltelijke of volledige technische werkloosheid ingevoerd voor hun personeel. Hierdoor zijn duizenden werknemers momenteel technisch werkloos. Welke impact heeft deze maatregel precies in het kader van de arbeidsongevallenverzekering?

Lees verder