Nederlands | Français Belgium
Employee benefits en actuarieel advies

Employee benefits en actuarieel advies

Om uw bedrijfsambities te realiseren, is het onontbeerlijk uw human resources beleid perfect af te stemmen op uw algemene bedrijfsstrategie. Onze adviseurs helpen u hier graag bij. Wij adviseren onze klanten inzake de praktische vormgeving en de invoering van personeelsregelingen zoals bedrijfspensioenen, ziektekosten-, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Als klant kan u bovendien op ons rekenen voor gespecialiseerd advies in actuarieel beheer van pensioenfondsen, berekeningen volgens internationale boekhoudnormen en advies op het vlak van internationale employee benefits pakketten.

Employee Benefits

Hoe stippelt u het ideale employee benefits beleid uit, op leest geschoeid van uw onderneming, uw medewerkers en uw doelstellingen? Employee benefits regelingen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen zijn complex. Aon maakt voor u deze complexe materie overzichtelijk.

Actuariële dienstverlening

Waar vroeger een statisch pensioenreglement volstond, moet u vandaag een volwaardig pensioenmanagement invoeren: actuarieel beheer van pensioenfondsen, berekeningen volgens internationale boekhoudnormen, waarderingen in het kader van fusies en overnames, … Onderbouwd actuarieel advies is hierbij essentieel. De specialisten van Aon staan u hier graag in bij.

Internationale employee benefits

Aon is een internationale onderneming met kantoren overal ter wereld. Dit wereldwijd netwerk stelt u in staat optimaal in te spelen op lokale pensioensituaties, waar ook ter wereld. Aon helpt u onder meer bij de ontwikkeling en uitvoering van multinationale employee benefits-regelingen, het multinationaal poolen van contracten, de pensioenregelingen voor expats en advies bij grensoverschrijdende fusies en overnames.

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Heeft u een eigen bedrijfspensioenfonds waarbij u het verzekerings- en beleggingsrisico zelf ten laste neemt? Dan moet u beslissen of u het dagelijkse administratieve, actuariële en boekhoudkundige beheer uitbesteedt of intern behartigt. Aon helpt u hierbij.

Asset liability management

De financiële markten worden steeds complexer. Hoe kan u zich er in deze context bijvoorbeeld van verzekeren dat het impliciete risico van uw investeringsbeleid aanvaardbaar blijft? Met Asset Liability Management voert u een investeringsbeleid in dat perfect aangepast is aan het profiel van uw pensioenverbintenis.

Employee wellness

Een tevreden werknemer werkt efficiënter en heeft een positieve invloed op de productiviteit van de onderneming. Ontevreden werknemers zijn daarentegen vaker afwezig. De employee wellness specialisten van Aon onderzoeken de kenmerken van het verzuim binnen uw onderneming om vervolgens een strategie te ontwikkelen die vertaald wordt in een integraal welzijnsbeleid.

Vind kantoren wereldwijd