Finland
Immateriaalioikeuksien vakuuttaminen


Immateriaalioikeuksien vakuuttaminen

Oct 30, 2017 | by Antero Airo

Patentit, tuotemerkit ja mallioikeudet ovat esimerkkejä aineettomasta omaisuudesta (IPR), johon monen yrityksen tarjoama perustuu digitalisoituvassa maailmassa. Mitä tapahtuu, jos immateriaalista omaisuutta loukataan? Kärsiikö liiketoimintasi, jos kilpailijasi tuote hyödyntää yrityksesi kehittämiä patentilla suojattuja keksintöjä tai käyttää kehittämiäsi tuotantomenetelmiä? Jos yhtiön immateriaalisia oikeuksia ei puolusteta eikä niihin kohdistuvia loukkauksia lopeteta, näiden oikeuksien arvo häviää.

Vakuutusmarkkinoilta on saatavissa erilaisia ratkaisuja IPR-riskien vakuuttamiseen. Vakuutusta hankittaessa on mietittävä vakuutettavat riskit sekä mitoitettava vakuutusturva vastaamaan sitä osaa riskistä, jota yhtiö ei halua itse kantaa. Aluksi yhtiön on tunnistettava IPR-riskinsä, jotta se voi löytää keinot riskien hallintaan.

Tunnistatko yrityksesi IRP-riskit?

IPR-riski voi realisoitua niin, että joku loukkaa sinun yrityksesi aineetonta oikeutta. Voidaan myös väittää, että sinun yrityksesi on loukkaavana osapuolena.

Usein immateriaalioikeuksiksi mielletään ainoastaan patentit tai uutuuskeksinnöt. Näiden lisäksi immateriaalioikeuksia ovat kuitenkin muiden muassa tavaramerkit, erilaiset mallioikeudet sekä tekijänoikeudet. Joillain yhtiöillä on IPR-strategia, jossa todetaan yhtiön omistama aineeton omaisuus ja keinot sen suojaamiseksi ja kehittämiseksi. Toisissa yhtiöissä ei välttämättä ole tiedostettu aineettoman omaisuuden merkitystä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

IPR-riskien hallinta on syytä aloittaa miettimällä, mistä palveluistasi asiakas on valmis maksamaan ja tunnistaa, mihin tuottamasi arvo perustuu. Osa tästä arvosta voi hyvinkin olla aineetonta omaisuutta. Kun aineeton omaisuus on tunnistettu, on tärkeää miettiä keinoja sen suojaamiseksi.

IPR-riski voi realisoitua myös yhtiön omasta toiminnasta. Yhtiö voi loukata toisen yhtiön IPR-oikeutta esimerkiksi sisällyttämällä tuotteeseensa teknisen ratkaisun, joka myöhemmin todetaan olevan suojattu toisen yhtiön omistamalla patentilla. Tämä voi altistaa merkittävälle vahingonkorvausvastuulle tai rojaltimaksuvaatimuksille. Jo pelkkä väite IPR-loukkauksesta voi johtaa pitkään ja kalliiseen oikeudenkäyntiin sekä mainemenetyksiin, vaikka mitään todellista loukkausta ei lopulta voitaisikaan osoittaa tapahtuneen.

Ratkaisuja IPR-riskien hallintaan

IPR-riskien täydellinen välttäminen ei tietyillä toimialoilla ole mahdollista. Riskiä on mahdollista pienentää esimerkiksi sisällyttämällä tuotekehitysprosessiin vaiheita, joissa arvioidaan omaa kehitettävää tuotetta IPR-oikeuksien näkökulmasta ja teetetään tarvittaessa mm. uutuusselvityksiä. Merkittävästi vaikeampaa on pienentää riskiä siitä, että kolmas osapuoli loukkaa yhtiösi omistamaa aineetonta omaisuutta.

Immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä on mahdollista hallita erilaisilla vakuutusratkaisuilla. Vakuutuksella voidaan kattaa sekä riski yhtiösi tekemästä IPR-loukkauksesta että riski yhtiöösi kohdistuvasta IPR-loukkauksesta.

Tiettyjen kansainvälisten vakuuttajien antamiin varallisuusvastuu- tai konsulttivastuuvakuutuksiin on mahdollista lisätä suojaa IPR-loukkauksen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun varalle. Tällöin vakuutus kattaa siis yhtiön vahingonkorvausvastuuta kolmatta osapuolta kohtaan sekä väitetyn luokkauksen selvittämisestä aiheutuneita kuluja. Vastaavaa suojaa on hankittavissa myös erillisillä IPR-vakuutuksilla sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä vakuuttajilta. Osa vakuutusyhtiöistä ei suostu antamaan pelkkää IPR-vakuutusta, vaan ne voivat edellyttää laajempaa asiakkuutta tällaisen erityisvakuutuksen myöntämiseksi. Laajimmissa vakuutusratkaisuissa on mahdollista kattaa myös rojaltimaksut, joita voidaan tuomita yhtiösi maksettavaksi.

Yhtiöösi kohdistuvalta IPR-loukkaukselta on mahdollista suojautua vakuutuksella, joka kattaa selvitys- ja oikeudenkäyntikuluja loukkaavaa osapuolta kohtaan. Tällöin vakuutus korvaa siis kuluja siitä, että yhtiösi aloittaa oikeustoimet IPR-loukkauksen lopettamiseksi ja loukkauksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseksi. Tällaista turvaa saa käytännössä vain erillisellä IPR-vakuutuksella.

IPR-riskejä kattavat vakuutusratkaisut on mahdollista saada maailmanlaajuisiksi. Tyypilliset vakuutusmäärät ovat 2 000 000 euroa – 10 000 000 euroa, mutta tarvittavan vakuutusmäärän arviointi tehdään asiakaskohtaisesti.

Esittelemme mielellämme Aonin tavan ratkaista IPR-riskeihin liittyvät haasteet. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan sinun yhtiöllesi sopivat ratkaisut.

Antero Airo
+358 201 266 365
[email protected]

Sauli Vimpeli
+358 201 266 217
[email protected]

Immateriaalioikeuksien vakuuttaminen