Finland
Työurat pitenee – mitä tapahtuu eläketurvalle?


Työurat pitenee – mitä tapahtuu eläketurvalle?

Sep 22, 2017 | by Joakim Winell
Suomalainen eläkejärjestelmä on uudistunut. Käytännössä työuran pidentämistä odotetaan jatkossa meiltä kaikilta. Yhä vanhempien työntekijöiden oletetaan pysyvän työelämässä, mutta työeläkkeet eivät kuitenkaan tulevaisuudessa vastaa enää entistä tasoaan. Tämä tarkoittaa vääjäämättä, että yritysten ikädemografia muuttuu.

Jokaisen olisi hyvä Suomessakin olla kiinnostunut tulevasta eläketasostaan. Näkemyksemme mukaan yrityksille tämä tarkoittaa uusia mahdollisuuksia kilpailla työmarkkinoiden parhaista tekijöistä. Kun suomalaiset vihdoin heräävät siihen, että heidän työeläkkeensä ei vastaa odotuksia, on lisäeläkkeen tarjoavalla työnantajalla etulyöntiasema rekrytointimarkkinoilla. Samoin yrityksillä on koko ajan suurempi tarve pitää kiinni hyvistä osaajista ja kokemuksesta. Pelkkä palkka ei myöskään aina kannusta työelämään jäämistä, jolloin työnantajan tarjoama lisäeläke voi hyvinkin olla avainhenkilöä motivoiva etu.

Perinteisesti yritysten tarjoamat lisäeläkkeet ovat olleet etu yritysten johdolle. Nyt työeläkkeiden heikennykset ovat tuoneet esille tarpeen eläketurvan parantamiseksi laajemminkin. Sitouttavan lisäeläkevakuuttamisen mahdollisuudet yritysten avainhenkilöille ja miksei koko henkilöstölle on syytä tutkia.

Nykyisin lisäeläkkeet tehdään maksuperusteisina. Työnantaja ei sitoudu tietyn eläketason takaamiseen, vaan maksamaan sovitun maksun lisäeläkevakuutukseen. Sovittu maksu voi olla esimerkiksi prosenttiosuus palkasta, jolloin tulevaisuudessa eläke muodostuu kertyneistä säästöistä.

Lue aiheesta lisää Aonin An ageing population – a threat or an opportunity for your business? –whitepaperista tai ota yhteyttä Joakim Winelliin [email protected], puh. +358 40 823 8904.

Työurat pitenee – mitä tapahtuu eläketurvalle