Finland

Petri Karkinen Aon Finlandin riskienhallintapalveluiden vetäjäksi

 
Petri Karkinen aloittaa Head of Risk Management, Finland -tehtävässä 1.3.2018. Aikaisemmin hän toimi Aon Finlandissa riskienhallinnan senior-konsulttina. Petrillä on lähes 15 vuoden työkokemus riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden tehtävistä. Vakuutusalalla Petri on toiminut yli 10 vuotta. Hänen työtehtäviinsä ja vastuisiinsa on sisältynyt suurten yritysasiakkaiden kokonaisvaltaisen riskienhallinnan, riskien johtamisen sekä yritysturvallisuuden tukeminen ja konsultointi.– Aonilla on vahva asema riskienhallinnan asiantuntijana ja on hienoa päästä kehittämään riskienhallinnan palveluitamme. Tavoitteenamme on tukea asiakkaidemme liiketoimintaa ja auttaa heitä tavoitteiden saavuttamisessa. Haluan tiivistää yhteistyötä tiimimme ja Aonin laajan globaalin verkoston kanssa kehittääksemme riskienhallinnan palveluitamme ja tuottaaksemme asiakkaillemme uutta lisäarvoa. On tärkeää, että pystymme vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin, sanoo Petri Karkinen. 

– Näemme riskienhallinnan alueena, jossa asiakkailla on kasvavia tarpeita ymmärtää kohtaamiensa riskien laaja kirjo. Vastataksemme asiakkaiden tarpeisiin investoimme lisää resursseja Suomessa ja hyödynnämme Aonin globaalin riskienhallintaverkoston syvää ja laajaa asiantuntemusta. Petrin kokemuksen ja johtamisvalmiuksien myötä olemme erittäin tyytyväisiä, että hän tulee johtamaan tätä kehitystä ja tuomaan parasta Aonia asiakkaillemme, Aon Finlandin Managing Director Jonathan Case kommentoi.

– Riskienhallintapalvelut ovat Aon Finlandin ydinstrategiassa ja panostamme niihin myös jatkossa. Olemme vahvistamassa riskienhallinnan tiimiä ja haemme lisää riskienhallinnan asiantuntijoita, Petri jatkaa.


Toimitusketjujen haasteet lisäävät tarvetta riskienhallinnalle


Globalisaation myötä toimitusketjujen laajentuminen ja monipuolistuminen tuovat uusia haasteita ja vaatimuksia yritysten riskien johtamiseen. Toimitusketjujen riskienhallinta nousee myös Aonin globaalin riskienhallintatutkimuksen mukaan yritysten top 10 riskien joukkoon.

– Usein haasteena on ymmärtää laajan toimitusketjun jatkuvuuden merkitys yrityksen koko liiketoiminnalle, Petri kommentoi.

Aonin tarjoamat liiketoiminnan jatkuvuuden ja riskienhallinnan palvelut auttavat asiakkaita tunnistamaan kriittiset toimitusketjun osa-alueet ja niiden vaikutukset liiketoimintaan. Lisäksi autamme yrityksiä tekemään jatkuvuussuunnitelmat pahimpien keskeytysriskien varalle.   

Kokonaisvaltainen riskienhallinta tunnistaa yrityksen merkittävimmät riskit ja auttaa suuntaamaan resurssit näiden johtamiseen.

– Riskienhallinnassa ei ole kyse siitä, että vältetään kaikkia riskejä liiketoiminnassa. Kyse on siitä, että riskit on tunnistettu ja niiden vaikutukset ymmärretty, minkä seurauksena niitä osataan myös hallita. Toimiva riskienhallinta tukee yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista, Petri summaa.