Finland
Suojeluohjeet auttavat ehkäisemään vahinkoja, mutta miten käy vakuutuskorvauksen?


Suojeluohjeet auttavat ehkäisemään vahinkoja, mutta miten käy vakuutuskorvauksen?

Sep 07, 2017 | by Raine Forsman, Kimmo Saukko, Jenni Valkeapää

Tiesitkö, että vakuutus on sopimus, jossa sovitaan, millä ehdoin mahdollisia vahinkoja korvataan. Kovin harva on lukenut tämän sopimuksen ehtoja tai varsinkaan sopimukseen liittyviä suojeluohjeita. Silti suojeluohjeet ovat osa sopimusta ja voivat oleellisesti vaikuttaa vakuutuskorvauksen määrään.

Mitä suojeluohjeet ovat?

Suojeluohjeet ovat vakuutusyhtiöiden määrittelemiä ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja. Noudattamalla näitä käytännönläheisiä ohjeita asiakas varmistaa, että korvaustilanteessa ei tule ylimääräisiä ongelmia. Vaikka ohjeiden tarkoitus on hyvä, käytännössä niiden laiminlyönnistä voi seurata vakuutuskorvauksen alentaminen tai jopa epääminen.

Aonin itse laatimissa vakuutusehdoissa on pyritty säilyttämään ennaltaehkäisevä henki. Lähtökohtana on luottamus siihen, että yrityksessä toimitaan huolellisesti ja määräysten mukaan, mutta ohjeet eivät ole niin yksityiskohtaisia ja velvoittavia kuin vakuutusyhtiöillä. Oheinen esimerkki havainnollistaa asiaa.

Kauppaliikkeet Yritys X ja Yritys Y sijaitsivat vierekkäin pienessä taajamassa. Paikallisella lukkoliikkeellä oli ollut kampanja, jonka innoittamana kumpikin kauppaliikkeistä oli ostanut siltä uudet lukot toimitiloihinsa. Lukkoliike kävi asentamassa molempiin kauppoihin hyvät, uudenaikaiset lukot.

Paikkakunnalla vieraili pitkäkyntisiä, jotka murtautuivat sekä Yritys X:n että Yritys Y:n varastoihin. Yritys X:n omaisuus oli vakuutettu Aonin ehdoilla, jossa ei ole yksityiskohtaisia suojeluohjeita. Sen vahinko korvattiin.

Yritys Y:n vakuutus oli tehty vakuutusyhtiön vakuutusehdoilla, joissa oli seikkaperäiset suojeluohjeet lukitusturvallisuudesta. Vaikka Yritys Y:llä oli uusi ja sinänsä asiallinen lukko, katsoi vakuutusyhtiö, että se ei täytä suojeluohjeita ja vähensi korvausmäärästä puolet.

Vakuutusehdoilla on merkitystä

Me Aonilla välitämme vakuutuksia omilla ehdoillamme. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme itse laatineet vakuutusehdot, jotka otetaan vakuutussopimuksen perustaksi vakuutusyhtiön vakuutusehtojen sijasta. Vakuutusmeklari osaa muotoilla vakuutusehdot palvelemaan sinun yrityksesi liiketoimintaa. Vakuutusehdot tuottavat käytännöllistä hyötyä vahinkotilanteissa.

Suojeluohjeet