Finland
Työeläkevakuuttamiseen vihdoinkin yhtiökohtaisia eroja


Työeläkevakuuttamiseen vihdoinkin yhtiökohtaisia eroja

Jun 26, 2017 | by Pertti Suominen

TyEL-lainsäädäntö on ollut voimassa osapuilleen 55 vuotta. Kilpailu alalla on ollut vähäistä, vaikka yritysten vakuutusturva on järjestetty yksityisissä työeläkeyhtiöissä. Itse tuote, TyEL-vakuutus, on aina perustunut yhteisiin laskuperusteisiin. Nyt kuitenkin tilanne on muuttumassa. Asiakashyvityksen osalta työeläkeyhtiö ryhtyy 1.1.2018 alkaen laskemaan hyvityksen suuruutta sen omien laskuperusteidensa mukaan. Tällä on vaikutusta tarjottujen vakuutusratkaisujen vertailtavuuteen sekä vakuutusyhtiön vaihtamisen seurauksiin. Aon on perehtynyt eri vakuutusyhtiöiden uusiin hyvitysperusteisiin kevään 2017 aikana. Kokemuksemme mukaan nyt pitää olla tarkkana. Ratkaisu vakuutusyhtiön vaihtamisesta on syytä perustaa yhteismitallisiin tarjousperusteisiin ja tasapuoliseen arvioon.

TyEL-vakuutuksen maksu on keskimäärin 24,4 % palkkasummasta sisältäen myös työntekijän osuuden (keskimäärin 6,45 %). Suurin osa maksusta, noin 19,7 prosenttiyksikköä, menee nykyisin maksussa olevien eläkkeiden rahoitukseen. Vakuutettujen vanhuuseläkettä rahastoidaan noin 3 prosenttiyksikköä.

Vakuutuksen saama asiakashyvitys perustuu vielä tänä vuonna kaikilla eläkeyhtiöillä sekä maksetun vakuutusmaksun että vakuutukselle karttuneen eläkerahaston määrään. Tämä jakautuu karkean säännön mukaan puoliksi molempien osatekijöiden suhteessa.

Se, kuinka suureksi vakuutusyhtiökohtaisesti jaettavan asiakashyvityksen määrä kasvaa, on sidoksissa vakuutusyhtiön vakavaraisuuteen, sijoitustoiminnan tulokseen sekä hoitokustannusten säästöön.

Asiakashyvityksen osuus vakuutusmaksusta on keskimäärin 0,4 prosenttiyksikköä. Osuus saattaa kuulostaa vähäiseltä, mutta kun sen suhteuttaa yrityksen palkkasummaan, voidaan puhua usein jo viisi-kuusinumeroisesta luvusta.

Vielä tänä vuonna asiakashyvitys lasketaan kaikissa yhtiöissä saman periaatteen mukaan eli vakuutukselle karttuneen eläkerahaston ja vuosittain maksetun vakuutusmaksun perusteella. Lopullisen hyvityksen määrään ovat vaikuttaneet vakuutusyhtiön vakavaraisuus ja tehokkuus. Näissä on tähän asti ollut merkittäviäkin eroja vakuutusyhtiöiden välillä. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että yritys, jolla on pitkä vakuutushistoria samassa eläkeyhtiössä, on saanut kohtuullisen hyvän asiakashyvityksen pelkän rahastonkin perusteella.

Jatkossa vakuutusyhtiön taloudellinen tilanne säilyy edelleenkin merkittävänä tekijänä hyvityksen tasoa määriteltäessä. Uutena komponenttina vertailuun tulee vakuutusyhtiökohtaiset hyvitysperusteet. Näiden tunteminen ja ymmärtäminen parantavat mahdollisuuksia vertailla eri eläkevakuutusyhtiöiden tarjoamia ratkaisuja.

Eläkevakuutusyhtiöiden hyvityskäytännöt jatkossa

Varma tulee toistaiseksi jatkamaan käytännössä nykyisellä hyvityskäytännöllä eli asiakkaan rahasto ja vuosittain maksettu vakuutusmaksu määrittävät hyvityksen määrän.

Ilmarinen puolestaan luopuu rahastoperusteesta ja ottaa tilalle 20 vuoden kumulatiivisen palkkasumman. Ilmarisen uusi käytäntö ei välttämättä merkitse suurta muutosta sellaiselle asiakkaalle, jonka vakuutushistoria on kohtuullisen tasainen, mutta jos näin ei ole, tilanne voi muuttua merkittävästi.

Etera ottaa käyttöön myös kumulatiivisen palkkasumman, jonka karttuma-aika on 15 vuotta.

Elo jatkaa niin ikään rahasto- ja palkkasummapainotteisella mallilla, kuten Varma. Elo painottaa kuitenkin palkkasummaa tulevaisuudessa enemmän kuin se on tehnyt vielä tänä vuonna.

Eläkeyhtiöt ovat aktivoituneet – kannattaako vakuutusyhtiön vaihto?

Uuteen malliin siirtymisen lähestyessä on havaittu, että eläkeyhtiöt ovat kevään aikana aktivoituneet myyntiponnisteluissaan. Yhä useammat asiakkaamme miettivät, kannattaako vakuutusyhtiön vaihto. Vakuutusyhtiön vaihtamisen kannattavuuteen vaikuttaa edelliseen vakuutusyhtiöön jäävälle rahastolle maksettava jälkihyvityksen määrä ja arvio tulevista asiakashyvityksistä.

Kilpailuttaessasi eläkevakuutusratkaisuja sinulla on syytä olla tiedossasi yrityksesi palkkasummahistoria ja sen tuleva kehitys sekä tietoa vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuloksista. Kilpailutuksen edetessä sinun on syytä miettiä rahastojen karttumista eri tilanteissa. Ainoastaan näin pystyt vertailemaan eri vakuutusyhtiöiden tarjoamia ratkaisuja toisiinsa.

Keskeisenä kilpailun ja vakuutusyhtiövaihdon esteenä on tähän asti ollut se, että vakuutusyhtiövaihdon seurauksena entiseen vakuutusyhtiöön jäävälle rahastolle on maksettu vain kolmen vuoden ajan jälkihyvityksiä. Nyt puheena olevan uudistuksen myötä jälkihyvityksen euromäärä puolitettiin. Asiakkaalle edullista olisi ollut jälkihyvitysajan pidentäminen. Vakuutusyhtiövaihdon seurauksena asiakasyrityksille on jäänyt entiseen vakuutusyhtiöön usein merkittäviä hyvitysrahastoja. Puhutaan niin sanotuista kytkemättömistä rahastoista. Tänä vuonna tapahtuvissa kilpailutuksissa rahastoihin kohdistuva tarkastelu tulee muuttumaan ja tässä arvioinnissa on asiakkaan syytä olla tarkkana.

Eläkevakuutusyhtiöiden yhtenä myyntiargumenttina on esimerkiksi ollut se, että uudessa hyvitysmallissa juuri heidän avullaan asiakas tulee saamaan alan parhaat asiakashyvitykset. Näin asia ei välttämättä ole. Joskus kuulee väitettävän, että vakuutusyhtiön hyvällä sijoitustoiminnan tuloksella yhtenä vuonna tai yli kymmenen vuoden menestyksekkäällä sijoitustoiminnan tuloksella on suuri vaikutus tulevaan hyvitystasoon. Tämä ei kuitenkaan näkemyksemme mukaan pidä juurikaan paikkaansa. Lähes poikkeuksetta vakuutusyhtiöiden oletukset ovat ylioptimistisia omien sijoitustuottojen osalta.

Aonin tehtävänä on selkeyttää eläkevakuutusyhtiöiden väitteitä ja parantaa niiden tarjoamien ratkaisujen vertailtavuutta. Asiantuntijamme laskevat realistiset hyvitysoletukset tuleville vuosille ja kertovat sinulle, mikä on menetys, jos vakuutusyhtiötä vaihdetaan. Asiantuntijan avulla voit keskittyä oleelliseen, eli arvioihin tämän päivän hyvitystasosta ja huomisen realistisesta arviosta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

Pertti Suominen, 040 544 8757, [email protected]
Eeva Sinivuori, 050 588 0607, [email protected]

Lisätietoja

Uutiskirje