Denmark

Fast ejendom

Aon rådgiver husejere, ejendomsinvestorer og kapitalforvaltere, og vi arbejder altid målrettet på at sikre dig en omkostningseffektiv løsning, der passer til dine forsikrings- og risk management-behov. Aon er førende inden for udvikling af ejendomsforsikringer til kunder med aktiver i Europa og resten af verden.

Hvilke serviceydelser kan Aon tilbyde inden for fast ejendom?
Vores servicemodel har til formål at give dig tid til at fokusere på det, der er vigtigt i din virksomhed. Til dette formål tilbyder vi en række serviceydelser, herunder:

 • Udarbejdelse af attester på lejerniveau
 • Forsikringspræmietildeling vha. certificeringsværktøj
 • Komplet program af mæglings- og risk management-løsninger
 • Specielle byggeforsikringsløsninger til både store og små bygge- og ombygningsprojekter

Hvorfor vælge ejendomsløsninger fra Aon?
Effektive og omkostningseffektive forsikringsløsninger begynder med en præcis vurdering af din risikoprofil samt benchmarking mod dine konkurrenter. Vi:

 • Afdækker risici, der kan påvirke aktivernes værdi og indtjening, herunder større huller eller svagheder i dine eksisterende forsikringer samt ukendte eller utilstrækkeligt håndterede risici
 • Udvikler omfattende forsikringsløsninger, der beskytter virksomhedens aktiver og investorernes kapital samt fastholder det forventede indtjeningsniveau
 • Finder den bedste dækning og løsning til dine forventninger og behov
 • Udarbejder forslag til afhjælpning af eventuelle mangler
 • Tilbyder omfattende skadesbehandlingsløsninger

Vores ejendomsgruppe udgøres af førende rådgivere inden for forsikring og risk management til ejendomsbranchen. Vores engagerede team af specialister står klar til at rådgive dig om alle aspekter af ejendoms- og byggeforsikring. Ledelsesteamet samarbejder med forsikringsspecialister, skadekonsulenter, vurderingsmænd og advokater, hvor de udnytter deres mangeårige erfaring fra forsikringsbranchen og brede ekspertise inden for erhvervsejendomme.

Merværdi
Vores fornemste opgave er at være på forkant med udviklingen inden for lovgivning, planlægning og byggeri, så vi kan forudse dine fremtidige behov. Hos os får du:

 • Målrettede løsninger inden for risk management og forsikringsmægling
 • Adgang til hele forsikringsmarkedet, hvilket betyder lavere omkostninger for dig
 • En række online løsninger, der hjælper dig at styre din portefølje
 • Omfattende og innovative policer
 • Regelmæssige ledelsesmøder med henblik på at følge udviklingen i din virksomhed og ejendomsbranchen
 • Et engageret team, der sikrer proaktiv behandling af skader