Denmark

Aon Denmarks fundament

Som en del af verdens største forsikringsmæglervirksomhed deler vi naturligvis værdier og ambitioner med vores moderselskab. Da det er vigtigt for os at være solidt forankrede på det danske marked, har vi imidlertid også formuleret et lokalt fundament, som er udgangspunktet for vores måde at tilføre værdi til kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

Vision - vores eksistensberettigelse

  • Aon Denmark skal være landets bedste forsikringsmægler indenfor forsikringsformidling, risk management og reassurance samt pensions- og human ressource-løsninger
  • Vi skal leve op til den forpligtelse, det er løbende at modtage mange internationale priser
  • Hensigten er at skabe en kontinuerlig lønsom, langsigtet og holdbar vækst gennem styrkelsen af vores viden og kompetencer
  • Medarbejdernes faglighed og engagement er afgørende for vores eksistensberettigelse. Vi skal derfor være en attraktiv arbejdsplads, som tilbyder tidssvarende og alsidige udviklingsmuligheder.

Mission - sådan arbejder vi for vores vision

  • Aon hjælper kunderne med at identificere, forebygge og/eller afdække de usikkerheder, der kan forringe muligheden for at nå de forretningsmæssige mål og visioner
  • Aon arbejder målrettet på at skabe kontakt mellem virksomheder og forsikringsselskaber så kunden oplever en merværdi i forhold til at handle direkte med selskaberne
  • Vi stræber efter at skabe langvarige samarbejdsforhold forankret i en stærk organisation med høj faglig stolthed

Kampen - fordi gennemsigtighed ikke kan gradbøjes

  • Aon kæmper for at vores kunder kan fokusere på at opfylde deres mål
  • Aon kæmper for at gøre forsikringsmægling til en rådgivningsdisciplin, der skaber gennemsigtighed
  • Aon kæmper i markedet for virksomheders og organisationers ret til at kunne træffe beslutninger om usikkerheder på et rationelt grundlag

 

 

Aon i Danmark