Denmark

Practice Groups

I en stadig mere kompleks verden dækker forsikringsselskabers standardløsninger sjældent virksomhedernes aktuelle behov for risikoafdækning. Mange har brug for større fleksibilitet, og oplever samtidigt, at det er blevet væsentligt med en hurtig og professionel vurdering af forsikringsrelaterede spørgsmål. Flere større virksomheder vælger derfor at benytte sig af uvildige, professionelle rådgivere.

Professionelle forsikringsspecialister
For at imødekomme dette behov har vi i Danmark organiseret en række specialistfunktioner – kaldet Practice Groups. Udover selv at være blandt de førende eksperter indenfor hvert af deres område, trækker specialisterne i Practice Groups på Aons internationale eksperter uanset hvor de måtte sidde i verden. Herved opnås den optimale kombination af lokal forståelse og globalt udsyn.

De gode løsninger bliver sværere at finde
Forsikringsmarkedet har ændret sig over de seneste år. Der har igennem en længere periode været et såkaldt blødt marked, hvor der har været rigelig kapacitet til rådighed fra mange forskellige udbydere og derfor faldende præmierater. Mange forventer, at markedet står foran en opstramning. Enkelte virksomheder har allerede nu oplevet stigende rater og det kan fremover blive mere vanskeligt at finde acceptable forsikringsløsninger. Der er derfor behov for at afsøge en bredere kreds af forsikringsudbydere i ind- og udland samt for at få klarlagt, hvilke alternativer, der er til traditionel forsikring.

Lokale Practice Groups med bred erfaring
Aon har igennem en årrække været rådgiver for mange af Danmarks største virksomheder og kan, ud over analyse og placering af alle gængse forsikringstyper, tilbyde rådgivning og løsninger inden for følgende områder:

  • Property
  • Liability
  • Financial Lines
  • Mergers & Acquisitions
  • Marine & Special Risk
  • Pharma/Clinical Trials
  • Risk Management

Kontakt os