Denmark

Fødevarer

Lovændringer og et stadig mere globalt forretningsmiljø betyder, at virksomheder i landbrugssektoren til stadighed står over for nye risici. Emner såsom fødevaresikkerhed, supply chain Risk Management, bioterrorisme, sikkerhed, GMO'er, global opvarmning og forurening kan have store økonomiske konsekvenser, hvis de ikke identificeres og håndteres.

Skræddersyede løsninger
Aon tilbyder Risk Management, der imødegår de særlige produktions-, forarbejdnings- og distributionsrisici, som findes inden for landbrug og fødevaresystemer. Vi hjælper jer med at holde omkostningerne nede, håndtere og afdække traditionelle og særlige risici samt sikre kvaliteten og jeres aktiver. Som professionel rådgiver identificerer vi de udfordringer, som virksomheden, medarbejderne og jeres markeder står over for, og vi hjælper jer med at udvikle effektive og langtidsholdbare løsninger.
Aon tilbyder løsninger, der imødegår følgende og andre landbrugs- og fødevarerelaterede risici:

 • Fødevaresikkerhed
 • Forstyrrelser i forsyningskæden
 • Pandemier
 • Terrorisme i ind- og udland
 • Risiko ifm. råvarepriser
 • Genetisk modificerede fødevarer
 • Konsekvenser af klimaforandringer
 • Utilsigtet og tilsigtet forurening af fødevarer
 • Skader på virksomhedens brand og omdømme
 • Tab af omsætning pga. volumetriske risici
 • Miljømæssige forhindringer
 • Myndighedsmæssige og lovgivningsmæssige ændringer
 • Bæredygtighed
 • Globalisering

En bred vifte af virksomheder
Aons team inden for fødevaresystemer, landbrug- og drikkevarer har siden 1995 leveret skræddersyede løsninger, der imødegår de produktions-, forarbejdnings- og distributionsrisici, som er forbundet med fødevaresystemer. Vores kundeportefølje består af en bred vifte af virksomheder inden for alle områder af fødevaresektoren, lige fra leverandører og forarbejdningsvirksomheder til grossister, detailhandlere og restauranter. Aons kunder tæller desuden såvel globale som privatejede virksomheder.

1 mia. dollars årligt
Hvert år tilfører Aon markedet ca. 1 mia. dollars på vegne af sine kunder i landbrugs- og fødevaresektoren, og vi leverer Risk Management- og forsikringsydelser til langt over halvdelen af de største fødevarerelaterede virksomheder i verden. Aon er den eneste forsikringsmægler i det amerikanske handelskammers fødevare- og bioteknologikomite. Desuden rådgiver vi fødevare- og landbrugsdirektøren for det amerikanske Department of Homeland Security, og vi er medstiftere af initiativet "Ruschlikon Compact on Climate Change Futures", der er blevet til i samarbejde mellem Swiss Re Centre for Global Dialogue, Harvard Medical School og FN's udviklingsprogram.