Denmark
Risk Solutions

Risk Solutions

Enhver skadeforsikringsløsning tager udgangspunkt i den enkelte kundes forsikringsbehov. Relevante eksperter fra Aon Denmark og vores stærke internationale netværk inddrages i forhold til kompleksiteten af den konkrete opgave.

Risk Solutions i Danmark
I en stadig mere kompleks verden dækker forsikringsselskabernes standardløsninger mindre og mindre virksomhedernes behov for risikoafdækning. Aon Denmark er en del af verdens største forsikringsmæglervirksomhed og arbejder dagligt med, at skræddersy den optimale forsikringsløsning til en given dansk kunde - med udgangspunkt i kundens særlige behov og en hel verden af muligheder.

Sådan servicerer vi vores kunder
For at kunne yde den bedste rådgivning overfor vores kunder bedst muligt, har vi valgt at opdele vores danske Risk Services organisation i tråd med den type virksomheder, vi samarbejder med. Derfor følgende fem grupperinger:

De ydelser, vi typisk tilbyder
Som verdens største forsikringsmægler har Aon eksperter, der kan håndtere enhver forsikringsmæssig udfordring. Læs mere om de typiske ydelser, som vores kunder efterspørger:

Eksperter med brancheerfaring
Hver branche har sine særlige eksponeringer og forsikringsmæssige forhold. Aon har gennem en årrække opbygget ekspertise til at håndtere disse særlige forhold inden for en lang række brancher, herunder:

Kontakt os

Kaspar Larsen, CCO | Director of Commercial Risk Solutions
+45 3269 7426
[email protected]