Denmark

Onlineløsninger

Aon har udviklet forskellige onlineløsninger, som alle har til formål at medvirke til, at vi samlet set kan levere den bedste rådgivning til vores kunder. Nogle af løsningerne er udviklet internationalt og tilpasset danske forhold, nogle er udviklet lokalt.

Online løsninger til risikostyring
De online løsninger, som Aon Risk Management i Danmark tilbyder, er dels tilpasset generelle danske forhold, dels til vores kunders særlige behov. Det betyder, at løsningerne er gennemtestet i flere verdensdele og at sproget er engelsk. I dag tilbyder vi følgende overordnede online løsninger:

Onlineløsninger inden for pension
For pensionsområdet gælder det, at Aon Denmark tilbyder vores kunder et skræddersyet system til administration og kommunikation af virksomhedens firmapensionsordning. Hver enkelt bruger tildeles en individuel adgang med det indblik, den enkelte har brug for. Systemet hedder MinPension.

For globale pensionsløsninger stiller vi også et internationalt system til rådighed, som hedder Global Insight.

Læs mere om systemerne her:

Online Løsninger