Denmark

Aon Global

Aon Global rådgiver verdens største internationale koncerner om komplekse risk management og forsikringsmæssige opgaver. Ligeledes implementeres denne risk management og forsikringspolitik i datterselskaber i hele verden. Aon er virksomhedens garanti for effektivt, at kombinere internationale forsikringsprogrammer med lokale risikoafdækninger, således at den totale forsikringsløsning går op i en højere enhed.

Risikorådgivning og broking
Aon Global har fokus på danske virksomheders risici og finansiering af disse. Som risikorådgiver har vi en international organisation med erfarne medarbejdere, der har evnen til fagligt og praktisk, at kunne hjælpe med risikoafdækning inden for alle områder. Vi designer, forhandler og implementerer  de optimale risikofinansieringsløsninger i samarbejde med vores kunder. Gennem vores sofistikerede benchmarkingværktøjer og viden om de nationale- og internationale forsikringsmarkeder er vi i stand til at levere de bedste løsninger til vores kunder.

Rådgivning
Aon leverer global og lokal rådgivning i 120 lande. I Danmark sammensætter vi et team, som matcher vores kunders behov og risikoprofil. Aon Globals rådgivning til Danmarks største koncerner stiller krav til forsikringsteknisk alsidighed, såvel som indsigt i- og forståelse for udenlandsk forsikringskultur og -metode.

For at gøre det let for alle parter, at bevare overblikket over en given forsikringsløsning benytter vi bl.a. et skræddersyet it-system (AonLine).Her har man adgang til samtlige policer i hele verden samt til alle andre relaterede dokumenter, som f.eks. skadestatistikker og ingeniørrapporter. AonLine kan levere alle data, såsom præmie, selvrisiko, dækninger, summer etc. for alle forsikringer globalt.

Aon Global Client Network
Aon har en helt unik organisationsstruktur, som alene servicerer globale kunder. Vi kalder det  Aon Global Client Network (AGCN). AGCN har deres egen kultur, som fremmer kommunikation og teamwork, og de enkelte Aon medarbejdere modtager specifik træning i servicering af globale kunder. Indenfor Aons netværk opererer man efter nedskrevne regler / guidelines, lige fra  introduktion af en ny kunde, til den daglige service hen over året.

Hos Aon Denmark har vi et dedikeret netværksteam, hvis eneste opgave er at servicere vores globale kunder. Teamet sikrer, at vi giver hurtige og korrekte instrukser til de lokale Aon kontorer samt svarer på spørgsmål, som måtte opstå i den daglige servicering - alt til gavn for vores kunder og deres lokale datterselskaber.

Risk Solutions