Denmark

International

Danske virksomheder med datterselskaber i udlandet kan have behov for overblik og kontrol af forsikringsaftaler på tværs af landegrænserne. Aon's ekspertise og specialviden indenfor sammensætning og servicering af globale programmer, sikrer optimal risikoafdækning og strukturering af det samlede internationale forsikringsprogram.

Overblik og kontrol
At kunne skabe et klart overblik over såvel danske som internationale forsikringer kræver ekspertise og et dedikeret team af fagligt kompetente medarbejdere. Et forsikringsprogram skal afspejle det reelle risikobillede samt den enkelte virksomheds ønsker og strategi omkring risikostyring, hvilket stiller store krav til rådgiveren. Via de enkelte medarbejderes brede internationale indsigt og erfaring, og med støtte i Aon organisationen world wide, er vi virksomhedens garant for optimal risikoafdækning såvel i Danmark som internationalt.

Rådgivning fra dedikeret team
Aon leverer global og lokal rådgivning i 120 lande. I Danmark sammensætter vi et team, som matcher vores kunders behov og risikoprofil. Aons store forhandlingsstyrke i det danske forsikringsmarked, som følge af en betydelig portefølje af internationale kunder, sikrer kunden optimale vilkår i de valgte forsikringsløsninger, og ofte væsentlige præmiebesparelser og forbedret dækning.

Aon Global Client Network
Aon har en helt unik organisationsstruktur, som alene servicerer globale kunder. Vi kalder det Aon Global Client Network (AGCN). AGCN har deres egen kultur, som fremmer kommunikation og teamwork, og de enkelte Aon medarbejdere modtager specifik træning i servicering af globale kunder. Indenfor Aons netværk opererer man efter nedskrevne regler / guidelines, lige fra introduktion af en ny kunde, til den daglige service hen over året.

Risk Solutions