Denmark
55+ pensionsrådgivning

55+ rådgivning

Mange virksomheder får først øje på betydningen af erfarne seniormedarbejdere, når det er for sent. Ofte er der slet ikke tid til at få overdraget medarbejderens viden til næste generation, inden de forlader arbejdsmarkedet.  Derfor er det en god ide at gå i dialog i god tid og få afstemt forventningerne til de sidste år i arbejde.

Aons 55+ koncept understøtter virksomhedens personale- og seniorpolitik ved at give både ledelse og medarbejdere anledning til at tage emnet op.

Pitstop 55+
Aon's Pitstop 55+ seminar henvender sig til jeres medarbejdere over 55 år. Seminaret er et godt udgangspunkt for både virksomhed og medarbejder, når det handler om at få det bedste ud af de sidste år på arbejdsmarkedet og at få planlagt et fremtidigt liv som pensionist.

55+ analyse
Med 55+ analysen får dine medarbejdere en viden om udbetalinger fra det offentlige, egen pensionsopsparing, og eventuelle frie midler, som gør det lettere at planlægge livet som pensionist.

Kan du give dine medarbejdere den tryghed, de fortjener? Det kan 55+