Denmark

Skadesrådgivning og -analyse


Skadesrådgivning

Når skaden sker, er det ikke bare et spørgsmål om forsikringsdækning. Vores skadesrådgivningsspecialister hjælper jer med at håndtere og implementere strategier for at minimere skadesomfanget samt forstyrrelsen af jeres drift.

Jeres virksomhed har mulighed for at få hjælp hos Aon på både lokalt, nordisk og globalt plan. Aon støtter og rådgiver jer igennem komplicerede skadeprocesser før, under og efter skaden indtræder.

I tilbydes også hjælp til kommunikationen med forsikringsselskaberne, så processerne optimeres og lettes.

Innovative løsninger
Løsningerne til jeres virksomhed omfatter:

  • Aon's innovative Rapid Response-model til property-risici
  • Valg af tredjepartsadministrator
  • Skadesgennemgang
  • Skadeskontrol
  • Udarbejdelse af en Claims Protocol, som anvendes på koncernniveau
  • Fordrings- og regresydelser
  • Arbejdsgiveransvar.

Hvert projekt styres naturligvis af en erfaren Aon specialist.

Skadesanalyse

Med udgangspunkt i ydelser, som er mere omfattende end traditionel skadesforsikring, har Aon udviklet en række supplerende Risk Management-programmer inden for auto-, ulykkes- og property-forsikring.

Indledende analyse
Aon tilbyder jer en komplet analyse af jeres skadeshistorik og aktuelle skadesforsikringer - herunder tredjepartsadministratorer og aftaler med vurderingsmænd samt interne processer.

Analysen foretages af vores skadeskonsulenter. Med udgangspunkt i analysen modtager I en række anbefalinger til driftsoptimerende og i sidste ende omkostningsreducerende tiltag.

Løbende forbedringer
Økonomisk målbare resultater kommunikeres direkte til jer. Derudover har I altid adgang til løbende professionel rådgivning med henblik på fremtidige muligheder for løbende optimering.

Den større fleksibilitet og professionelle rådgivning hjælper jer med at få mere ud af jeres forsikringer. Jeres virksomhed opnår dermed øget likviditet og reducerede administrationsomkostninger i forbindelse med skadesforsikringer.