Denmark

Offentlig sektor

Aons har et team af specialister, som udelukkende beskæftiger sig med Risk Management-løsninger og forsikringsprodukter til organisationer i den offentlige sektor. Vores omkostningseffektive løsninger og store kendskab til den offentlige sektor kan også komme jeres organisation til gode.

Hvilke typer offentlige organisationer samarbejder Aon med?

 • Universiteter og andre højere læreanstalter
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Godkendte sociale boligselskaber
 • Lokale myndigheder
 • Politimyndigheder og brandvæsen
 • Sundhedsmyndigheder
 • Offentligt sygehusvæsen og hospitaler
 • Statslige og offentlige organer

Hvorfor vælge offentlig forsikring og Risk Management fra Aon?
Aon er førende inden for Risk Management, forsikring og genforsikringsmægling samt pensionsordninger og helbredsforsikringer. Vi har en grundig, serviceorienteret tilgang og et netværk af specialister, der kan levere løsninger tilpasset jeres strategi. Vores medarbejdere - de teams, de står i spidsen for, og de værktøjer, de har udviklet - udgør et stærkt vidensgrundlag.

Detaljeret viden om den offentlige sektor
Vi ved, at I har behov for en rådgiver, der forstår, hvilke udfordringer jeres sektor og jeres medarbejdere står overfor. I har brug for en samarbejdspartner, der kan forudse forandringerne og løse udfordringerne i meget omskiftelige miljøer og markeder. At kunne gøre dette kræver den rette kombination af erfaring, viden og gennemprøvede værktøjer - samt et etableret netværk. Aon sikrer jer den fornødne indsigt og langtidsholdbare løsninger.

Hvilke Risk Management- og forsikringsløsninger kan vi tilbyde inden for den offentlige sektor?
Aon tilbyder en række ydelser inden for forsikringsmægling og Risk Management-løsninger til den offentlige sektor, bl.a.:

 • Organisatorisk og strategisk Risk Management
 • Risikofinansiering og PFI
 • Rådgivning i forbindelse med risikokontrol og medarbejder-Risk Management
 • Risk Management-vurdering og skadesanalyser
 • Beredskabsplanlægning
 • Overholdelse af EU-lovgivning og lovgivning vedrørende offentlige indkøb
 • Tekniske, lovgivningsmæssige og myndighedsmæssige nyheder og information
 • Skadeshåndtering og vurdering
 • Koncernindkøb, indkøbsgrupper og rammeaftaler
 • Captives og mutuals
 • Helbredsforsikringer

Aon har også adgang til specialmarkeder såsom ansvar i forbindelse med ansættelsespraksis, lejers indbo, museer og kunstgallerier samt dækning for forurening og terrorisme. Vi rådgiver også om, hvor meget der kan spares ved at indføre webbaserede Risk Management-systemer og online skadesanmeldelser.