Denmark

Indledning

 

Her finder du mere information om EU’s faktablade også benævnt som ”Insurance Product Information Document” (IPID). Afhængig af forsikringsselskabet og/eller forsikringsagenturet, kan førnævnte også stå anført som ”Produktinformation, Produktark mv.”.

Under fanen ”Forsikringsselskaber/agenturer” kan du finde følgende information:

  1. Oversigt over de enkelte forsikringsselskaber og/eller –forsikringsagenturer
  2. Link til forsikringsselskabets/agenturets generelle hjemmeside for IPID dokumenter,
  3. Direkte link til forsikringsselskabets IPID dokument,
  4. PDF dokument i forhold til en enkelte forsikringsbranche.

 

Der foreligger en række undtagelser. Dette gør sig særligt gældende for:

  1. ”Large Risks” (for detaljeret information vedrørende klassifikation, henvises der til https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/937” (bilag7).

Disclaimer
Bemærk venligst, at Aon ikke har udarbejdet produktinformationerne og alene videreformidler informationen, jf. Lov om Forsikringsformidling mv. Aon kan således ikke påtage sig noget ansvar i forhold til de videregivne oplysninger