Denmark
Globale pensionsordninger

Globale pensionsordninger

Som international forsikringsmægler med afdelinger i 120 lande har Aon mange års erfaring med at optimere pension og andre personalegoder for multinationale virksomheder.

Aons erfaring viser, at langt de fleste multinationale virksomheder vil kunne opnå en økonomisk gevinst ved at effektivisere, koordinere og ensrette pensionsordningerne på tværs af landegrænser. Vores ydelser på området tæller blandt andet:

Global Benefit Brokerage

 • Fuld gennemsigtighed i organisationens globale pensionsordninger
 • Global serviceaftale for alle juridiske enheder
 • Fuld gennemsigtighed omkring udgifter til forsikringspræmier og konsulentbistand

Global Retirement

 • Strategisk rådgivning
 • Aktuarberegninger
 • Globale IAS 19-konsolideringer

Global Benefit Management

 • Multinational Pooling
 • Captives
 • Global Benefit Audits
 • Løsninger for/administration af udstationerede medarbejdere
 • Stewardship rapporter

Online løsninger
Greater Insight er markedets førende webværktøj til administration af compensation & benefits. Kan nemt udbredes til alle de lande, hvor virksomheden har aktiviteter. Løsningen sparer virksomheden for egne investeringer i hardware og software.

Pensionsrådgivning