Denmark

Miljøansvar

Alle virksomheder - ikke blot dem, som har direkte kontakt med farlige materialer - er sårbare over for de omkostninger og det ansvar, der er forbundet med miljømæssige risici. Aon kan analysere, opgøre, reducere og overføre virksomhedens risici via forsikringsløsninger, som er skræddersyet til at beskytte virksomheden. En analyse af potentielle miljørisici kan identificere risikable aktiviteter samt ansvar i forbindelse med køb og salg af virksomheder både nationalt og internationalt.

Udnyt vores specialviden
Miljøforsikring og Risk Management-rådgivning kræver specialviden og den rette samarbejdspartner. 

Aon kan tilbyde:

  • En forsikringsmægler og Risk Management-rådgiver, som forstår jeres virksomhed og kan identificere jeres specifikke forsikringsbehov
  • Erfarne specialister, der hjælper jer med at udvikle innovative og omkostningseffektive forsikringsprogrammer
  • En erfaren forsikringsmæglervirksomhed, som kan udvikle en effektiv strategi til markedsføring af jeres forsikringsordning over for forsikringsselskaber både nationalt og internationalt
  • Ekspertise inden for udformning af forsikringsvilkår

Sådan arbejder vi
Aon anvender en bred vifte af specialister inden for teknik, jura og Risk Management til at hjælpe jer med at identificere eventuelle miljørisici og vurdere virksomhedens ansvar, herunder:

  • Personskade, tingskade, oprensning/oprydning og forsvarsomkostninger relateret til "known" og/eller "unknown" forureningsforhold
  • Ansvar i forbindelse med køb og salg af virksomheder
  • Udledning af CO2 og andre drivhusgasser og problemstillinger i forbindelse med global opvarmning

Vi undersøger også muligheder i forbindelse med overførsel af risiko og kan hjælpe med at forbedre eksisterende miljøprogrammer eller foreslå forbedringer af jeres miljømæssige Risk Management.

Aons forretningsmodel for miljøforsikring
Vores forretningsmodel for miljøforsikring er baseret på indsamling, vurdering og kommunikation af alle væsentlige miljørisici. Hermed sikrer vi, at I opnår de optimale vilkår fra de forskellige forsikringsselskaber.