Denmark

Investorer

Da Aon Corporation er noteret på NYSE, er alle Investor Relations' aktiviteter samlet på Aons hovedkontor i Chicago. For yderligere information henviser vi derfor til Aon.com, hvor alle tekster og materialer alene er udarbejdet på engelsk.

Meddelelse vedrørende investorer
Følgende præsentationer, rapporter, indberetninger og/eller andet materiale vedrørende Aon Corporation (NYSE: AOC) indeholder tidsfølsomme oplysninger, som kun var gældende på den deri angivne dato. Aon frasiger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til at revidere, opdatere eller rette dette materiale efter den deri angivne dato. Aon kan uden varsel opdatere, ændre, supplere eller på anden måde rette oplysningerne i sådant materiale i form af efterfølgende præsentationer, rapporter, indberetninger eller på anden måde.

Visse udsagn på dette website eller i materiale, der er adgang til på eller gennem denne del af vores website, er udsagn om fremtiden og kan være forbundet med risici og usikkerhed, og Aons faktiske resultat kan afvige (muligvis væsentligt) fra det resultat, der er anført i sådanne udsagn. Under "Formalia" findes der flere oplysninger om disse udsagn og yderligere meddelelser om det materiale og de websites, du kan få adgang til gennem "Investorer"-sektionen på vores website.

Kontakt os