Denmark

Produktansvar

I en verden i konstant forandring kan håndteringen af produktansvarsrisici være en kompleks og tidskrævende proces. Aons erfarne produktansvarseksperter hjælper virksomheder til effektiv risikoidentifikation og -styring.

Forståelse
Et god forsikringsløsning inden for produktansvar er baseret på en indgående viden om alle potentielle risici for en virksomhed. Vores benchmarking og analyser identificerer den enkelte virksomheds optimale risk retention og sikrer derigennem den nødvendige forsikringsdækning.

Tilpasning
Aon udarbejder produktansvarsydelser til en lang række forskellige brancher over hele verden. Vi udnytter vores store erfaring i alle de løsninger og forsikringsprogrammer, vi udvikler, og sikrer altid, at løsningen altid tilpasses den enkelte organisation.

Løsning
Vi skræddersyr altid vores forsikringsløsninger med udgangspunkt i målsætningerne og problemstillingerne i den enkelte virksomhed i stedet for at generalisere behovene i en bestemt branche.

Kommunikation
De produktansvarsprogrammer, Aon udvikler, skal kunne tilpasses den enkelte virksomheds vækst. Vi tilstræber derfor altid at have en tæt kommunikation med vores kunder om, hvordan markedet udvikler sig og virksomhedens løbende målsætninger.