Denmark

Løbende overvågning og optimering af pensionsordning

Aons løbende tilpasning af pensionsordningen sikrer, at den til enhver tid er optimeret og matcher markedsvilkår, både hvad pris, ydelser, krav m.m. angår.

Overvågning
Overvågningen giver virksomheden en sikkerhed for, at medarbejderne altid tilbydes den bedst mulige pensionsordning. Aons konstant opdaterede indsigt i pensionsforhold aflaster også HR, som ikke skal afsætte ressourcer til at holde øje med relevant ny lovgivning, ændrede vilkår, prisudvikling, overenskomster m.m.

Tvister
Ved tvister med pensionsselskabet agerer vi som virksomhedens eller medarbejderens ambassadør. Vores erfaring og viden sikrer en hurtigere sagsbehandling.

Analyser
Årlige benchmarks og analyser af pensionsmarkedet giver virksomheden nem og overskuelig adgang til følge med i markedsudviklingen, herunder det valgte pensionsselskabs præstationer i forhold til konkurrenterne.

Pensionsrådgivning