Denmark

Total Benefit Solution

Multinationale selskaber løber ofte panden mod muren, når de skal styre, analysere og udvikle Compensation & Benefits progammer på tværs af landegrænser. Komplekse og inkonsekvente lokale programmer, national lovgivning og mangel på data skaber store udfordringer. Aon Hewitts web-baserede administrationsplatform, Total Benefit Solution (TBS), løser dette problem.

TBS er ideel for multinationale virksomheder med behov for mange transaktioner, fleksibilitet og detaljerede analyser af Compensation & Benefits programmer. Værktøjet skaber umiddelbar værdi for virksomheden, dels gennem et langt bedre og mere præcist overblik, dels gennem sparede ressourcer til lokale HR-specialister samt investeringer i software og hardware.

TBS giver virksomheden: 

  • Grundlæggende forståelse af de reelle omkostninger og værdien af løn- og personalegoder
  • Bedre sammenhæng i Comp & Ben programmer på tværs af landegrænser
  • Sikkerhed for overholdelse af lokal lovgivning
  • Adgang til real-time information til støtte for besparelsesstrategier, herunder multinationale ydelser, foretrukne leverandører, finansieringsmekanismer og ændring af lokale programmer
  • Præcise real-time analyser, herunder tabeller og grafer til hjælp ved vurdering af udgifter i forhold til løn, geografi og program
  • Tilpasset side-by-side rapportering på tværs af landegrænser

Online løsninger