Denmark

Direktions- og Bestyrelsesansvar

I en stadig mere proceslysten verden risikerer virksomhedens ledelse at blive udsat for personlige og økonomisk ødelæggende søgsmål. For at kunne tiltrække de bedste kompetencer skal virksomheden sikre ledelsen mod disse risici og give direktører og bestyrelsesmedlemmer den nødvendige frihed til at udnytte den virkelyst, vision og de forretningsstrategier, de er ansat til at realisere.

Individuel ledelsesdækning
Med Aons ledelsesansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer og direktører (D&O) kan virksomheden sikre ledelsen mod søgsmål for de retsstridige handlinger, de har begået - eller angiveligt har begået - i deres virke som virksomhedsledere.

Ledelsesforsikring skræddersyet til jeres organisation
Aon hjælper med at udforme og implementere en politik for en ledelsesforsikring, som passer til jeres virksomhed, ved at identificere de virksomhedsmæssige og personlige risikoprofiler. Vores løsning hjælper jer med at minimere risiciene.

Beskyt de personlige aktiver
Selvom ansvarsforsikringer yder en vis grad af beskyttelse, er der i erhvervssammenhænge nogle situationer, hvor det økonomiske ansvar hviler udelukkende på eksempelvis direktøren. Med vores ledelsesansvarsforsikring kan jeres virksomhed få dækket disse risici og beskytte ledelsens personlige aktiver.

Ekspertise inden for ledelsesforsikring
Vores løsninger er baseret på næsten 20 års erfaring. Aon var rent faktisk nogle af de første til at udvikle ledelsesforsikringsprodukter, som nu er branchestandarder.