Denmark
Vores Danske Organisation

Vores danske organisation

Aons opgave er at hjælpe kunderne, så deres muligheder for at tjene penge i forbindelse med forretningsengagementer bliver størst mulige og deres risici for at tabe penge bliver mindst mulige.

Skadeforsikring og Risk Management
Når det gælder skadeforsikring og Risk Management er Aon Danmarks førende forsikringsmægler. Vi rådgiver kunderne om deres samlede forsikringsprogram, så den enkelte virksomhed opnår den bedste pris og dækning i markedet. Inden for Risk Management sikrer vi, at virksomheden får kortlagt diverse risici og udarbejdet handlingsplaner og retningslinjer for, hvordan en konkret risiko håndteres.

Pensionsforsikring
På pensionsområdet er Aon en uvildig rådgiver, der henvender sig til såvel erhvervsvirksomheder som organisationer. Vi hjælper og rådgiver vores kunder med at få udarbejdet en pensionspolitik og indført firmapension til medarbejdere på alle niveauer. Ved hjælp af løbende personlig rådgivning og en unik it-løsning sikrer vi, at medarbejdere omfattet af en firmapensionsaftale har mulighed for at optimere deres pensionsforsikring.

Genforsikring
Aon tilbyder løsninger inden for feltet reassurance til skadeforsikringsselskaber. Det sker via Aon Benfield Re, der organisatorisk hører under Aon Corporation. Aon Benfields kompetencer er placeret under samme tag og har kontor sammen med Aon i Danmark, men refererer til Aon Benfield i Tyskland.

Om Aon Denmark