Denmark

Aktuar og Analyse

At kunne analysere historiske data og tendenser og vurdere fremtidige potentielle tab er helt afgørende redskaber for en løbende og effektiv tilpasning af Risk Management-strategien. Aons forsikringseksperter vurderer effekten af aktuelle økonomiske, juridiske og sociale tendenser og anvender denne indsigt til at hjælpe jer med at udarbejde de rette strategier for jeres virksomhed.

Standarder
Vores Risk Management-eksperter er kendt for deres metodiske tilgang og høje standarder. Alt arbejdet udføres under ledelse af autoriserede aktuarer og i overensstemmelse med gældende branchestandarder. Vores meget kompetente aktuarer har en høj grad af integritet og nytænkning i deres tilgang til arbejdet.

Kompetencer
Vores netværk af internationale kompetencer er fordelt på over 100 fageksperter inden for hele spektret af Risk Management, herunder autoriserede aktuarer, MBA'er, finansanalytikere og ph.d.'er i sandsynlighedsberegning og statistik. Vi rådgiver om præmier, reserver og udbytte samt uafhængig bistand til statistiske beregninger til alternative risikofinansieringsløsninger.

Resultater
Vi hjælper dig med bedre at forstå og styre dine samlede risikoomkostninger og analysere alternative risikofinansieringsløsninger og risikooverdragelsesmetoder. Gennem en nøje vurdering af historiske tab kan vi tilbyde nøjagtige estimater af dine udestående forpligtelser samt tabsprognoser med henblik på budgetlægning. Denne indsigt sikrer en mere velfunderet og effektiv beslutningstagning.