Denmark

Udbud

Aons erfaring og indsigt i pensionsmarkedet sikrer, at de rette pensionsselskaber inviteres med i en udbudsrunde. Formålet med udbuddet er at sikre virksomheden det bedst mulige grundlag for valg af pensionsselskab.

Kontakt og forhandling
Som virksomhedens rådgiver sørger vi for al udbudsmaterialet, den løbende kontakt til de udvalgte pensionsselskaber og samtlige forhandlinger med dem.

Valg af pensionsselskab
Med alle tilbud i hus udarbejder vi en rapport, der i detaljer sammenligner og vægter de enkelte pensionsselskabers tilbud. Med udgangspunkt i rapporten samt egne ønsker og behov vil virksomheden kunne udpege den eller eventuelt de pensionsselskaber, som skal stå for firmapensionsordningen.