Denmark

Politiske risici

Virksomheder med internationale interesser på ustabile eller nye såkaldte "emerging" markeder står over for mange forskellige risici, som kræver nøje planlægning og styring. Aon samarbejder med nogle af verdens førende finansielle institutioner, globale virksomheder samt handels- og eksportvirksomheder for at hjælpe dem med at mindske og håndtere disse risici ved hjælp af totalløsninger inden for Risk Management.

Vores team af eksperter tilbyder omfattende, men fleksible løsninger, som er udviklet specifikt til de krav, som globale virksomheder står over for. Vi kan bl.a. tilbyde en dybdegående vurdering af kundens eksisterende løsning, rådgivning om krisestyring politisk risikoanalyse og individuelt strukturerede forsikringsløsninger.

Forsikringsdækning
Aon tilbyder politisk risikoforsikring af en lang række forskellige risikoscenarier såsom "non-payment"-produkter til finansielle institutioner, ekspropriering, krig og politisk uro, annullering af driftstilladelser, problemer med valutatransaktioner, import- og eksportembargoer og nationalisering til globale koncerner. Forsikringerne kan købes enkeltvis eller som en del af en skræddersyet produktpakke. Vores eksperter i politisk risikoforsikring kan håndtere forsikringer til det private marked eller sammen med eksportkreditinstitutter (ECA'er), verdensbankens institut for investeringsgarantier (MIGA) eller andre multilaterale virksomheder.

Politisk risikoanalyse
Vores politiske risikoanalyser udføres ved hjælp af egenudviklet software til økonomisk analyse, som samler oplysninger om landerisici, branchefaktorer og virksomhedsspecifikke data til at identificere og prioritere jeres politiske og økonomiske risikoprofil og dertil knyttede finansrisici. Resultatet er en detaljeret vurdering af virksomhedens sårbarhed over for politiske og økonomiske risici. Denne risikoanalyse er især nyttig for virksomheder med store udenlandske operationer, enten direkte eller gennem deres leverandører.

Aon gør hele forskellen
I 1972 fik Aon verdens første politiske risikomæglere. Vores medarbejderes nytænkende og professionelle tilgang har gjort dem til nogle af de dygtigste på markedet. Vores ydelser inden for politisk risikostyring er unikke, og ved hjælp af landeanalyser, krisestyringsrådgivning og global mæglerekspertise sikrer vores interne skadesspecialister, at vi fortsat er den foretrukne forsikringsmægler på området.

Aons verdenskort over politiske og økonomiske risici
Vores politiske og økonomiske verdenskort er Aons oversigt over politiske og økonomiske risici, som globale virksomheder står over for. Kortet er en værdifuld guide til de relevante handels- og forsikringsmarkeders vurdering af de vigtigste risikoområder i verden. Kortet fokuserer bl.a. på risici såsom statsindgreb, lovgivnings- og myndighedsmæssige risici samt valuta- og kreditrisici.

Klik her [link indsættes], hvis du ønsker at få tilsendt Aons verdenskort over politiske og økonomiske risici eller ønsker flere oplysninger om Aons ydelser inden for politisk Risk Management.