Denmark

Aon Global Client Network - ”Incoming”

Aon's verdensomspændende netværk betjener internationale koncerners datterselskaber lokalt. Det gør vi på en effektiv måde ved at kombinere internationale forsikringsprogrammer med lokale risikoafdækninger. Således går den totale forsikringsløsning op i en højere enhed.

Internationalt udsyn
Der stilles store krav, når danske datterselskaber af udenlandske virksomheder skal serviceres. Servicering kræver forsikringsteknisk alsidighed såvel som indsigt i og forståelse for udenlandsk forsikringskultur og -metode.

Derudover kræver de enkelte udenlandske koncerners ønsker, om at få mange forskellige relationer og risiko- & forsikringspolitiker implementeret i datterselskaberne, stor indlevelsesevne og kommunikative kompetencer.

Jeres virksomhed kan igennem vores kompetencer få support til:

  • Forsikringsteknisk alsidighed
  • Indsigt og forståelse for udenlandsk forsikringskultur og -metode
  • Stor indlevelsesevne
  • Kommunikative kompetencer

Aon Global Client Network
I Incoming-afdelingen beskæftiger vi os udelukkende med danske datterselskaber af udenlandske virksomheder, hvor der er indgået en koncern-aftale med Aon i koncernens hjemland.

Vi er den danske del af Aon's globale netværk.

Lokal ekspertise
Afdelingen i Danmark er bemandet af et team af dedikerede medarbejdere, der alle har stor erfaring med internationale forsikringsprogrammer fra alle verdens hjørner.

Samtidig - og dét er det unikke - har teamet dybt kendskab til det hjemlige forsikringsmarked. Derfor kan vi servicere jeres virksomhed på bedste måde, både hvad angår koncernforsikringsprogrammerne såvel som de lokalt placerede forsikringer.

Risk Solutions