Denmark

Implementering

Aon sørger for en gnidningsløs implementering og forberedelse til fremtidig drift. Via målrettet kommunikation får samtlige medarbejdere en positiv oplevelse af den nye pensionsordning.

Planlægning og gennemførelse
Implementeringsplanen sikrer en klar ansvarsfordeling og afstemning af forventninger hos henholdsvis kunden, Aonog pensionsselskabet. Intet overlades til tilfældighederne, hvorfor planen også indeholder alle konkrete kvalitetskrav og tidsplaner.

Kommunikation
I samråd med kunden udarbejder vi desuden en kommunikationsplan, som sikrer en god intern markedsføring af pensionsordningen. Planen indeholder bl.a. informationsmøder for medarbejderne, tilbud om individuel rådgivning og introduktion til vores medarbejder- og HR-portal, MinPension. Endelig sammensætter vi og præsenterer virksomhedens faste rådgiverteam.