Denmark
Marine

Marine

Den kommercielle søfartsindustri, der transporterer mere end 90 % af verdens varer, er kompleks, risikobetonet og i konstant udvikling. Aons ekspertise inden for Risk Management og mæglerydelser er enestående i branchen, hvilket afspejler sig i vores mangeårige erfaring med kommerciel søfartsindustri og vores brede kundeportefølje.

Tilstedeværelse
Aons globale aktiviteter indenfor søfart er integreret i vores kommercielle forsikringsnetværk, hvilket giver os mulighed for at udarbejde risikoanalyser inden for alle aspekter af jeres virksomhed. Aons eksperter er i stand til at vurdere de specifikke risici, der vedrører selve skibet, dets last, kraner, udstyr og mandskab samt de computernetværk, der håndterer lagerstyringen.

Innovation
Aons dygtige medarbejdere inden for risiko og ansvarsbegrænsning har den erfaring og viden, der kræves for at levere en bred vifte af innovative søforsikringsprodukter og løsninger til imødegåelse af både almindeligt forekommende og usædvanlige søfartsrisici.

Omfattende
Aon har den nødvendige globale ekspertise inden for alle områder af søfartsindustrien og de tilhørende forsikringsmarkeder med særlig vægt på store lystbåde, skrog og maskineri, havne, terminaler og logistikvirksomheder, gods og havnekøretøjer, P&I samt anden transportansvarsforsikring, skibsværfter og skadeshåndteringspolitikker.

Effektiv
Aons kommercielle søforsikringsdivision hjælper jer med at håndtere risici på en effektiv og økonomisk måde og sikrer jer en dækning, der ikke er baseret på markedsstandarden, men på jeres særlige forsikringsbehov.