Denmark

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management (ERM) anvendes i stigende grad som et strategisk element for at opfylde virksomhedens forretningsmæssige målsætninger. Ved at samarbejde med Aons eksperter inden for Enterprise Risk Management kan jeres organisation få det optimale ud af mulighederne samt minimere de risici, virksomheden står over for.

Forstå virksomhedens risikoprofil
I lyset af de aktuelle økonomiske udfordringer har myndigheder, investorer, bestyrelser, markeds- og kreditanalytikere, aktivister og revisorer alle interesse i risikorelaterede problemstillinger. Aon har den nødvendige Risk Management-ekspertise og de løsninger, som opfylder behovene hos mange af de ovennævnte interessenter. Aons ERM-eksperter hjælper dig med at opnå det fulde billede af virksomhedens risikoprofil, og hvordan risici er forbundet. Vi foretager vores analyser med udgangspunkt i et integreret perspektiv og undersøger sammenhængen mellem de forskellige risici i en organisation. Vores mål er at skabe en struktur og en plan for Risk Management, som er med til at sikre, at virksomheden når sine strategiske målsætninger.

Værdiforøgelse af organisationen med Enterprise Risk Management
Enterprise Risk Management-arbejdet bidrager til at tegne et risikobillede af hele organisationen med henblik på at tilføre den værdi, som gør det muligt at realisere virksomhedens strategiske mål. Aons tilgang til ERM tager udgangspunkt i opfyldelse af lovmæssige og virksomhedsspecifikke krav og regelsæt, materielle og immaterielle aktiver, åbenlyse og mere skjulte risici, og hvordan risiciene er indbyrdes forbundet.

Optimal udnyttelse af nye muligheder
Arbejdet med Risk Management er mest effektivt, når det integreres i organisationens daglige aktiviteter. Med en omfattende og effektiv løsning til risikoidentifikation og -måling kan jeres virksomhed reagere hurtigere og smartere og dermed udnytte nye muligheder optimalt.