Denmark
Firmapensionsordninger

Danske firmapensionsordninger

En pensionsordning er en omfattende investering økonomisk såvel som ressourcemæssigt, som både virksomhed og medarbejdere til stadighed skal have det optimale ud af. Men markedet er svært gennemskueligt, og ofte passer standardløsningerne ikke til virksomhedens behov. Derfor vælger et stadigt stigende antal virksomheder at lade en uafhængig pensionsmægler som Aon tage sig af pensionsordningen.

Markedskendskab
Aon har et indgående kendskab til alle pensionsselskaber på det danske marked, både hvad angår indhold, pris, serviceniveau og kontraktforhold. Vi overvåger kontinuerligt markedet for til enhver tid at sikre vore kunder de bedste løsninger.

Ekspertise
Som en vidensbaseret organisation agerer vi som eksperter på vegne af vore kunder. Det giver kunden sikkerhed for, at pensionsordningen altid er up-to-date, når det gælder:

  • Pensionsselskabernes priser, vilkår og performance
  • Ændrede kontraktforhold
  • Ændrede opsparingsvilkår
  • Lovgivning og overenskomster
  • Generel pensionspolitik
  • Skadesforhold (forsikringer) m.m.

Rådgivning
Vores rådgivningsteam er sammensat af en række forskellige kompetencer, som servicerer virksomheden på alle niveauer:

  • Mæglere: Rådgiver ledelse, HR- og økonomifunktion om selve ordningen
  • Eksterne rådgivere: Gennemfører rådgivningssamtaler med de ansatte ude i virksomheden
  • Interne rådgivere: Rådgiver og svarer på individuelle spørgsmål via telefon, mail og web