Denmark

Olie og gas

Globalisering og konsolidering betyder, at nye, skjulte risici kan forhindre jeres virksomhed i at maksimere sin indtjening. Aons Risk Management-team inden for olie- og gasbranchen kan hjælpe jer med at afdække, vurdere og minimere disse risici.

Hvorfor vælge Aon?
Med Aon får I adgang til branchens største stab af naturressourceeksperter. Vi forstår de særlige miljøer, som olie- og gasvirksomheder arbejder i, og vi har mange års erfaring med styring af forsikringsomkostninger og minimering af de finansielle risici ved arbejde med naturressourcer.

Inden for hvilke typer risici yder Aon rådgivning?
Vores speciale er at hjælpe med at afdække, vurdere, forstå og håndtere alle typer risici i forbindelse med Olie og Gas, bl.a.:

 • Fast ejendom
 • Ansvar
 • CAR
 • Boringskontrol
 • Forventet tab af indtjening
 • Sabotage og terrorisme

Inden for hvilke typer skjulte risici yder Aon rådgivning?
Vi kan også hjælpe med at afdække skjulte risici i forbindelse med bl.a.:

 • Miljømæssige risici - formodet global opvarmning og andre naturfænomener kan vurderes og i visse tilfælde minimeres
 • Driftsrisici - brand-, eksplosions- og driftstabsforsikring
 • Juridiske risici - herunder corporate governance, konflikter i forbindelse med joint ventures, forhandling af kontraktrisici, direktørers og bestyrelsesmedlemmers ansvar mv.
 • Politiske og myndighedsmæssige risici - mange olie- og gasvirksomheder har betydelig risiko for at blive udsat for kidnapninger og krav om løsepenge, kartel/hemmelige aftaler, ekspropriation eller konfiskering af transmissionsnet, told- og afgiftsrisici, branchemæssige begrænsninger og indgreb dikteret af myndighedsenheder og -udvalg samt miljømæssige risici.
 • Menneskelig kapital - herunder tab af vigtige medarbejdere eller relateret tab af immateriel ejendom, manglende overholdelse af god ansættelsesskik samt vold på arbejdspladsen
 • Finansielle risici - finansielle og økonomiske risici som f.eks. ændringer i børskursværdier, råvarepriser, rentesatser og valutakurser kan påvirke en olie- og gasvirksomheds resultater negativt.