Denmark

Privatlivsmeddelelser

 

 

Aon er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi lægger stor værdi i at opnå og bevare tilliden hos vores medarbejdere, kunder, klienter, forretningspartnere og andre, der deler deres personlige oplysninger med os.

I dette afsnit vil vi informere dig om, hvilke personlige oplysninger, vi behandler om dig, vores formål og retsgrundlag for at gøre det, og dine rettigheder i denne henseende.

Du kan finde de oplysninger, der er relevante for dig, i kategorierne nedenfor, afhængigt af dit forhold til Aon.

 

 

 

Privacy Notices

 

 

Aon is committed to protecting your privacy. This commitment reflects the value we place on earning and keeping the trust of our employees, customers, clients, business partners, and others who share their personal information with us.

This section is intended to provide you with information about the personal information we process about you, our purposes and legal basis for doing so, and your rights in this regard.

You can find the information relevant to you by the categories below, depending on your relationship with Aon.