Denmark

Aons Privatlivspolitik


Aon Denmark A/S er en førende, global leverandør af løsninger inden for risiko, pension og sundhed. Aon Denmark A/S ønsker at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger.
 
Hvad er formålet med denne politik om databeskyttelse?
Denne politik om databeskyttelse beskriver, hvordan Aon Denmark A/S behandler personoplysninger. Den gælder for alle de personoplysninger, du måtte give os, samt eventuelle personoplysninger, som vi indsamler fra andre kilder. Politikken beskriver vores procedurer og dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Der er ikke tale om en retlig aftale, og politikken skaber hverken rettigheder eller forpligtelser for nogen af parterne ud over de rettigheder og forpligtelser, som allerede eksisterer i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Denne politik gælder ikke for din brug af eventuelle tredjepartshjemmesider, som denne hjemmeside linker til.
Hvem har ansvaret for dine oplysninger?
I denne politik henviser "Aon Denmark A/S" til hele Aon Denmark A/S inklusive tilknyttede virksomheder og datterselskaber (hvilket også tilkendegives ved anvendelsen af "vi", "os" og "vores"). Aon Denmark A/S har ansvaret for de personoplysninger (og er således dataansvarlig i databeskyttelseslovgivningens forstand), som vi indsamler om dig.
Hvornår og hvordan indsamler vi dine personoplysninger?
Vi indsamler personoplysninger på følgende måder:
 
 • Når vi leverer ydelser til vores kunder.
 • Når du anmoder om en serviceydelse fra os.
 • Når du registrerer dig eller bruger nogen af vores hjemmesider eller applikationer
 • Når du besøger Aon eller deltager i et event.
 • Når du ansøger om en stilling hos Aon.
 • Hvis du kontakter os med en klage eller et spørgsmål.
 • Hvis du interagerer med os på de sociale medier.
Hvilke oplysninger indsamler vi?
Oplysninger, som du giver os

Når du anmoder om at få leveret en ydelse, beder vi dig om præcise og nødvendige oplysninger, der gør det muligt for os at besvare din anmodning. Når du giver os personoplysninger, bruger vi dem til de formål, hvormed de er indsamlet, og som oplyses på indsamlingstidspunktet, eller som fremgår af den sammenhæng, hvori oplysningerne gives, eksempelvis hvis du ønsker et tilbud, ansøger om en stilling hos os eller laver en profil på vores hjemmeside eller applikation.

Når vi leverer de ovennævnte serviceydelser til vores kunder, kan vi indsamle personoplysninger som eksempelvis:
 
 • Kontaktoplysninger, såsom navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og mobilnummer
 • Videoovervågning på Aons forretningssteder
 • Familieforhold
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • IMEI-nummer på bærbare enheder
 • Legitimationsbevis
 • Dødsattester
 • Økonomiske oplysninger
 • Testresultater i forbindelse med ansøgning om stilling hos Aon
 • Kommunikationspræferencer, eksempelvis hvilke nyhedsbreve du ønsker at modtage
 • Andre relevante oplysninger, eksempelvis stilling og sprog
Du kan læse mere om de personoplysninger, der indsamles for vores forskellige serviceydelser nedenfor, hvor vi også beskriver formålet og retsgrundlaget for indsamling.

Oplysninger, som vi indsamler via Aons hjemmesider, mobilapplikationer og sociale medier

I denne privatlivspolitik omfatter "hjemmeside" også vores mobilapplikationer..

Vi kan bede dig om nogle eller alle af de følgende typer oplysninger, når du tilmelder dig events, anmoder om serviceydelser, håndterer dine konti, tilgår forskelligt indhold og forskellige funktioner eller besøger vores hjemmesider. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til:
 
 • Kontaktoplysninger, såsom navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og mobilnummer, titel)
 • Brugernavn, password, spørgsmål til password og svar på spørgsmål til password
 • Kommunikationspræferencer, eksempelvis hvilke nyhedsbreve du ønsker at modtage
 • Søgninger
 • Kontaktoplysninger om andre, når du eksempelvis henviser en ven til en bestemt hjemmeside eller serviceydelse (bemærk: disse oplysninger anvendes udelukkende til at foretage den ønskede kommunikation) og
 • Oplysninger, der slås op i diskussioner på nettet og andre interaktive online-funktioner.
I nogle tilfælde indsamler vi automatisk visse typer oplysninger, når du besøger vores hjemmesider og via eventuelle e-mails, vi måtte udveksle. Automatiserede teknologier kan omfatte brug af web-server-logs til indsamling af IP-adresser, cookies og web beacons. Du kan finde yderligere oplysninger om vores brug af cookies under Cookie Preferences i bunden af siden

Sociale medier

Du kan interagere med os via sociale medier eller via funktioner som plug-ins eller applikationer på vores hjemmesider, som er integreret til sociale medier. Du kan også vælge at linke din konto hos os til tredjeparters sociale medier. Når du linker din konto eller interagerer med os på eller via tredjeparters sociale medier, plug-ins eller applikationer, tillader du os løbende adgang til visse oplysninger fra din konto på det pågældende sociale medie (eksempelvis navn, e-mailadresse, foto, køn, fødselsdag, dine opslag og de 'likes', du giver).

Hvis du bidrager med opslag og kommentarer, når du interagerer med vores hjemmesider via sociale medier, plug-ins eller andre applikationer, kan disse oplysninger, afhængigt af dine privatlivsindstillinger, blive offentligt tilgængelige på internettet. Du kan kontrollere, hvilke oplysninger du deler, ved hjælp af privatlivsindstillingerne på visse sociale medier. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger, og om hvordan tredjeparts sociale medier håndterer dine personoplysninger, i disses vejledninger, meddelelser om databeskyttelse og brugsvilkår.

Mobile enheder

Hvis du tilgår vores hjemmesider via din mobiltelefon eller mobile enhed, kan vi også indsamle din mobile enheds unikke identifikatorer og IP-adresse samt oplysninger om enhedens styresystem, mobiloperatør samt oplysninger om din geografiske placering. Vi kan også bede dig om dit mobilnummer (således at vi eksempelvis kan sende SMS-meddelelser).
Hvordan bruger vi dine personoplysninger?
Neden for følger en beskrivelse af de formål, som vi indsamler personoplysninger til. Du kan læse mere om de personoplysninger, der indsamles for vores forskellige serviceydelser nedenfor, hvor vi også beskriver formålet med og retsgrundlaget for indsamling af disse oplysninger.

Levering af serviceydelser til vores kunder

Vi behandler personoplysninger, som vi får af vores kunder, med henblik på at kunne levere professionelle konsulentydelser samt risikobaseret rådgivning. Det kan berøre dig, hvis du eksempelvis er medarbejder hos en kunde eller er medlem af en kundes pensionsordning. Det præcise formål, hvormed dine personoplysninger behandles, bestemmes af omfang og specifikationer i den aftale, vi har indgået med vores kunde, samt af gældende lovgivning, myndighedsforskrifter og faglige standarder. Det er kundens pligt at sikre, at du forstår, at dine personoplysninger videregives til Aon Denmark A/S (eller til serviceleverandører såsom Aon Denmark A/S).

Administration af vores kundeengagementer

Vi behandler personoplysninger om vores kunder og de enkelte repræsentanter for vores erhvervskunder med henblik på:
 
 • at gennemføre "Kend din kunde"-kontrol og screening før opstart af nye engagementer,
 • at foretage kundekommunikation, service, fakturering og administration,
 • at behandle kundeklager eller
 • at håndtere retskrav.
Kontakt og markedsføring til vores kunder og potentielle kunder

Vi behandler personoplysninger om vores kunder og kontaktpersoner hos vores erhvervskunder med henblik på:
 
 • at kontakte vores kunder i forbindelse med aktuelle, fremtidige og potentielle engagementer,
 • at sende vores kunder nyhedsbreve, knowhow, markedsføringsmateriale samt anden markedsføringsrelateret kommunikation,
 • at invitere vores kunder til events (samt arrangere og administrere disse events).
Dataanalyse

Vi er en innovativ virksomhed, som er afhængig af, at der udvikles avancerede produkter og serviceydelser. Det gør vi ved at trække på vores erfaring fra eksisterende og tidligere kundeforhold. Vi ønsker ikke at analysere identificerbare personer, og vi tager forholdsregler for at sikre, at dine rettigheder og vores aktiviteters lovlighed sikres ved brug af aggregerede eller på anden vis anonymiserede oplysninger.

Behandling af ansøgere til stillinger hos Aon

Vi behandler personoplysninger om ansøgere, der ønsker en stilling hos Aon Denmark A/S.
Hvis vi ønsker at bruge dine personoplysninger til et formål, der ikke er foreneligt med det formål, som de er indsamlet til, beder vi om dit samtykke. Under alle omstændigheder foretager vi en afvejning af vores lovlige brug af dine personoplysninger i forhold til dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler, så vi sikrer, at dine personoplysninger ikke er genstand for unødig risiko.
Retsgrundlag
Vi skal have et retsgrundlag (hjemmel) for al behandling (dvs. brug) af dine personoplysninger. I de fleste tilfælde er dette grundlag, at:
 
 • behandlingen er nødvendig med henblik på at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller at tage skridt til (på din anmodning) at indgå en kontrakt (eksempelvis hvor vi hjælper en medarbejder med at opfylde en forpligtelse over for dig i henhold til en ansættelseskontrakt, der vedrører levering af medarbejdergoder),
 • behandlingen er nødvendig med henblik på, at vi kan opfylde en juridisk forpligtelse (eksempelvis hvor vi er forpligtet til at indsamle visse oplysninger om vores kunder af skattemæssige eller regnskabsmæssige hensyn, eller hvor vi er forpligtet til at videregive oplysninger til domstole eller myndigheder) eller.
 • behandlingen er i vores legitime, forretningsmæssige interesse med respekt af dine interesser og grundlæggende rettigheder (eksempelvis hvor vi bruger personoplysninger, som vi har fået af vores kunder, til at levere vores serviceydelser, og denne behandling ikke er nødvendig i forhold til en kontrakt, som du er part i).
I enkelte tilfælde vil vi bruge dit samtykke som grundlag for behandling af dine personoplysninger, eksempelvis hvor vi er forpligtet til at indhente dit forudgående samtykke, for at vi kan sende dig markedsføringsrelaterede oplysninger.

Før vi indsamler og/eller bruger følsomme personoplysninger, eller oplysninger om straffeattest, sikrer vi, at der er et retsgrundlag, der gør det muligt for os at anvende de pågældende oplysninger. Dette grundlag vil typisk være:
 
 • dit udtrykkelige samtykke,
 • hvis vi eller tredjeparter skal etablere, forsvare eller gøre et retskrav gældende eller
 • en bestemt undtagelse, som følger af lokal lovgivning i EU-medlemsstaterne eller andre lande, som implementerer persondataforordningen, som eksempelvis i forbindelse med behandlingen af personoplysninger til forsikringsformål eller med henblik på at fastsætte ydelsen i henhold til en erhvervspensionsordning.
Indsamler vi oplysninger fra børn?
Vi tilbyder ikke nogen serviceydelser direkte til børn, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn.
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, afhænger af det formål, hvormed vi har fået dem, samt deres karakter. Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end det er nødvendigt med henblik på at opfylde de formål, som er beskrevet i denne politik, mindre lovgivningen tillader en længere opbevaringsperiode. Vi har iværksat passende forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger tilintetgøres på sikker vis, rettidigt og behørigt, når der ikke længere er brug for dem.

Under særlige omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i længere tid, således at vi har en præcis historik for din kontakt med os i tilfælde af klager eller indsigelser, eller hvis vi med rimelighed måtte mene, at der er mulighed for en retssag i forbindelse med dine personoplysninger eller transaktioner.
 
Videregiver vi dine personoplysninger?
Inden for Aon-koncernen

Vi kan dele dine personoplysninger med andre enheder, brands, afdelinger og datterselskaber i Aon-koncernen med henblik på at betjene dig som kunde, herunder i forbindelse med ovennævnte aktiviteter. Du kan finde en liste over Aons koncernselskaber her.

Vi udlejer, sælger eller videregiver ikke på anden vis personoplysninger til ikke-tilknyttede tredjeparter til disses egne markedsføringsformål. Vi deler ikke dine personoplysninger med tredjeparter under andre end nedennævnte omstændigheder.

Forretningspartnere

Vi videregiver personoplysninger til forretningspartnere, som leverer visse specialiserede serviceydelser til os, eller som samarbejder med os på projekter. Disse forretningspartnere fungerer selv som dataansvarlige og er dermed selv ansvarlige for at overholde databeskyttelseslovgivningen. Vi anbefaler, at du læser deres politik om databeskyttelse, så du kender deres procedurer.

Eksempler:
 
 • Bank- og finansieringsprodukter - kreditoplysning og indberetning af svig, inkassofirmaer, forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber samt forvaltningsvirksomheder med henblik på økonomisk planlægning, investeringsprodukter, forvaltnings- eller depotserviceydelser, som du måtte investere i.
 • Forsikringsmægling og forsikringsprodukter – forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og andre forsikringsmæglere, forsikringshenvisningsfirmaer, leverandører af lægelige ydelser, svigefterforskning, vores rådgivere, eksempelvis taksatorer, advokater og revisorer samt andre, der måtte være involveret i skadesanmeldelsesprocessen.
Autoriserede serviceleverandører

Vi kan videregive dine oplysninger til serviceleverandører, som vi har engagereret (som databehandlere) til at levere serviceydelser på vores vegne (enten i forbindelse med serviceydelser, der udføres for vores kunder, eller oplysninger, som vi bruger til egne formål, eksempelvis markedsføring). Disse serviceleverandører er ved kontrakt underlagt en begrænsning i brug og videregivelse af oplysningerne, idet dette kun kan ske, når det er nødvendigt for at levere serviceydelser på vores vegne eller opfylde lovkrav. Disse aktiviteter kan omfatte en hvilken som helst af de behandlingsaktiviteter, vi udfører, som beskrevet oven for i afsnittet 'Hvordan bruger vi dine personoplysninger'."

Eksempler:
 
 • IT-Leverandører af it-tjenester, som står for vores it og administrationssystemer samt telekommunikationsnetværk
 • Leverandører af callcenterydelser
 • Leverandører af markedsføringsautomatik
 • Rekrutteringsfirmaer
Disse tredjeparter har iværksat passende beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at passe på dine personoplysninger, og deres aktiviteter er begrænset til de formål, hvormed dine oplysninger er givet.

Retlige forpligtelser og forretningsoverdragelser

Vi kan videregive dine personoplysninger (i) hvis vi er forpligtet dertil i henhold til lovgivningen, juridiske processer, love, regler, forskrifter eller faglige standarder eller i forbindelse med en vidnestævning, ransagningskendelse eller anden juridisk anmodning, (ii) i forbindelse med anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller statslige organer, (iii) hvis vi mener, at videregivelse er nødvendig eller hensigtsmæssig med det formål at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab, (iv) i forbindelse med efterforskning af en mistanke om eller en faktisk ulovlig aktivitet, eller (v) hvis vi bliver genstand for fusion eller opkøb til virksomhedens nye ejer. Videregivelse kan også være nødvendig i forbindelse med revision eller med henblik på at undersøge en klage eller sikkerhedstrussel.
Overfører vi dine personoplysninger til andre lande?
Vi er en global organisation, og vi kan overføre visse personoplysninger til andre lande til vores leverandører eller forretningspartnere i andre lande, som arbejder på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vores tilknyttede virksomheder og tredjeparter kan enten være placeret her i landet eller i andre lande, hvoraf nogle Europa-Kommissionen har vurderet, ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Hvis vi overfører personoplysninger, anvender vi en række juridiske mekanismer, som skal sikre, at dine rettigheder og beskyttelsen af dine oplysninger følger med:
 
 • vi sikrer, at overførsler er omfattet af aftaler, der er baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som kontraktligt forpligter hvert medlem til at sørge for, at der eksisterer et tilstrækkeligt og ensartet beskyttelsesniveau, uanset hvor de befinder sig, eller
 • hvis vi modtager anmodninger om oplysninger fra retshåndhævelsesmyndigheder eller lovgivere, validerer vi anmodningen omhyggeligt, før vi videregiver nogen personoplysninger.
Eksempler på lande, som vi overfører personoplysninger til, er USA, Storbritannien, Irland, Singapore, Indien og Filippinerne.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvorvidt dine oplysninger videregives til modtagere i udlandet, bedes du kontakte os som anført nedenfor. Du har også ret til at kontakte os og få flere oplysninger om de garantier, vi har etableret (herunder en kopi af relevante kontraktlige forpligtelser, som dog kan være redigeret af hensyn til fortrolige forretningsoplysninger) for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger, når disse overføres som beskrevet ovenfor.
Har vi sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine oplysninger?
Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert, og vi har derfor iværksat rimelige fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug, ændring eller tilintetgørelse. Vi beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse ved hjælp af sikkerhedsteknologier og -procedurer, såsom kryptering og begrænset adgang. Kun autoriserede personer har adgang til dine personoplysninger, og de bliver uddannet i, hvor vigtigt det er at beskytte personoplysninger.

Vores serviceleverandører og agenter er forpligtet ved kontrakt til at bevare personoplysningernes fortrolighed, og de må ikke bruge oplysningerne til ikke-autoriserede formål.
Hvilke valgmuligheder har du i forhold til dine personoplysninger?
Vi tilbyder forskellige valgmuligheder i forhold til, hvordan vi kommunikerer med vores kunder, og hvilke personoplysninger vi får fra dem og deler med andre. Når du giver os personlige oplysninger, vil vi, hvis vi har til hensigt at bruge disse oplysninger til markedsføringsformål, give dig mulighed for at vælge, om du ønsker at modtage reklame fra os pr. e-mail, SMS, telefon eller almindelig post.

Du kan vælge ikke at modtage reklame fra os ved at klikke på frameld-linket eller følge vejledningen i vores e-mailmarkedsføring eller kontakte os som anført nedenfor.
Hvordan kan du opdatere dine kommunikationspræferencer?
Vi sørger i fornødent omfang for kommunikation om dine oplysninger. Du kan opdatere dine kommunikationspræferencer på følgende måder.

Profil
Hvis du har oprettet en profil eller en konto på en af vores hjemmesider, kan du opdatere dine kontaktoplysninger, når du er logget ind.

Nyhedsbreve
Hvis du ønsker elektronisk kommunikation, som eksempelvis nyhedsbreve, kan du til enhver tid framelde dig igen ved at følge vejledningen i kommunikationen.

Mobile enheder
Hvis du tidligere har valgt, at du vil modtage push-meddelelser fra os på din mobile enhed, men ikke længere ønsker at modtage dem, kan du administrere dine præferencer enten via din mobile enhed eller applikationsindstillingerne. Hvis du ikke længere ønsker, at vi indsamler oplysninger fra mobilapplikationen, kan du afinstallere applikationen ved at følge den afinstallationsprocedure, der findes på din mobile enhed.

E-mail
Kontakt os pr. e-mail eller postadresse som anført nedenfor. Du bedes angive dine nuværende kontaktoplysninger, de oplysninger du ønsker indsigt i samt de ønskede ændringer.

Hvis vi ikke giver dig indsigt, vil vi oplyse dig om grunden hertil samt om eventuelle undtagelser, der måtte gælde.
Andre rettigheder vedrørende dine oplysninger
Med forbehold af visse undtagelser og i nogle tilfælde afhængigt af den pågældende behandlingsaktivitet har du forskellige rettigheder i forhold til dine personoplysninger.

Vi kan bede dig om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og af sikkerhedsmæssige hensyn, før vi videregiver de ønskede personoplysninger til dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr, hvis lovgivningen tillader dette; eksempelvis hvis din anmodning er åbenlyst ubegrundet eller urimelig.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Med forbehold af juridiske og andre tilladte hensyn vil vi gøre alle rimelige bestræbelser for straks at efterkomme din anmodning eller underrette dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne efterkomme din anmodning.

Vi kan måske ikke altid efterkomme din anmodning fuldt ud, eksempelvis hvis det har indflydelse på den fortrolighed, vi skal sikre andre, eller hvis vi rent juridisk er berettiget til at behandle anmodningen på en anden måde.

Ret til indsigt
Du har ret til indsigt i de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du har oprettet en profil, kan du få adgang til disse oplysninger ved at logge ind på din konto.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger dine personoplysninger, hvis disse ikke er korrekte eller ikke er ajourførte.

Retten til at blive glemt (ret til sletning)
Du har under visse omstændigheder ret til at få dine personoplysninger slettet. Dine oplysninger kan kun slettes, hvis dine oplysninger ikke længere er nødvendige til det formål, hvormed de blev indsamlet, og vi ikke har noget andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne.

Ret til begrænset behandling
der er gjort indsigelse mod rigtigheden, således at vi kan verificere korrektheden eller
behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker oplysningerne slettet eller
hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvormed de blev indsamlet, men vi stadig har brug for dem med henblik på at etablere, forsvare eller gøre et retskrav gældende eller
du har udøvet din ret til at gøre indsigelse, og verifikation af tungtvejende årsager afventes.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til dataportabilitet, hvilket kræver, at vi skal udlevere personoplysninger til dig eller en anden dataansvarlig i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, dog kun hvor behandlingen af disse oplysninger er baseret på (i) samtykke eller (ii) opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

Ret til at gøre indsigelse mod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, dog kun hvor retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse. Hvis du gør indsigelse, har vi mulighed for at bevise, at vi har en tungerevejende legitim interesse, som tilsidesætter dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Internationale overførsler
Som anført oven for kan du bede om at modtage en kopi af, eller henvisning til, de garantier, der gælder, når dine personoplysninger overføres til lande uden for Den Europæiske Union.
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål, ønsker yderligere oplysninger om vores databeskyttelse og oplysninger om procedurer, ønsker at drøfte framelding eller at tilbagekalde dit samtykke, eller hvis du ønsker at klage over et brud på loven eller denne politik om databeskyttelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: [email protected].

Såfremt vi ikke kan efterkomme din anmodning angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed. Databeskyttelsesmyndigheden er Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, [email protected].

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at kontakte os på Aon Denmark A/S, Strandgade 4C, 1401 København K, eller [email protected].
Ændringer af denne politik
Vi er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende politik om databeskyttelse. Når vi gør det, offentliggør vi den nuværende version på denne hjemmeside, og vi ændrer versionsdatoen nederst på denne side.

Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemlæser denne politik, således at du altid har kendskab til vores databeskyttelsesprocedure.

Denne politik er senest opdateret den 11. oktober 2022.