Denmark

Karriereudvikling

Aon er som rådgivende virksomhed et videnshus med dyb indsigt og ekspertise i såvel skadeforsikring som pensionsforsikring. Fundamentet er medarbejdernes kompetencer og evner til at samarbejde om at løse forretningsproblemer for kunderne i samspil med andre afdelinger af Aon i ind- og udland.

Udvikling
Aon sætter medarbejdernes faglige og personlige udvikling højt. Medarbejdernes succes med at tilegne sig nye kompetencer er virksomhedens succes.

Kunderne har krav på løbende at blive mødt og serviceret af medarbejdere, der er veluddannede og på alle fagområder behersker den nyeste viden. Det er derfor vigtigt for os at sikre, at vores medarbejdere til enhver tid matcher de faglige og personlige kompetencer, der skal til for at kunne indfri kundens forventninger.

Udviklingsplan
En karriere i Aon kan udvikle sig på mange måder. For nogle medarbejdere vil det indebære muligheden for at prøve kræfter med internationale opgaver og ved at indgå i internationalt sammensatte teams fra afdelinger i Aon fra flere lande.

Grundlæggende gælder det, at den enkelte medarbejder tager ansvaret for at få tilrettelagt en individuel udviklingsplan, der indeholder mål for den enkeltes kompetence- og karriereudvikling.

Vidensdeling
Internt i virksomheden foregår der en del uformel uddannelse i form af vidensdeling, hvor en medarbejder med særlige kompetencer underviser andre medarbejdere på tværs af organisationen. Det samme er tilfældet med specialviden, hvor medarbejdere med særlig viden eller kapacitet får ansvar for at undervise andre, så de får indblik i og en bedre forståelse for at udnytte denne viden.

Videreuddannelse
Vi opfordrer vores medarbejdere til i fritiden at videreuddanne og dygtiggøre sig inden for arbejdsrelaterede emner. Vi har derfor, som en del af vores fleksible lønpakke, etableret en bruttolønsordning, hvor Aon betaler uddannelsen, og medarbejderen herefter betaler via bruttolønstræk.

Aon som arbejdsplads

Medarbejderprofiler
Arbejde og familieliv
Karriereudvikling
Ansættelsesforhold
Talent og udvikling

Mette Thrane Steenberg  |  HR Manager
t +45 3269 7114 
[email protected]