Sverige

Anpassade Ersättningsundersökningar

Vissa kundbehov kan lösas genom standard benchmarkundersökningar, men ibland behöver företag hjälp med att svara på specifika frågor där dessa undersökningar inte räcker till.

Vad är en anpassad undersökning?

 • Den är designad för att samla information en eller flera specifika frågor, oftast gällande löner och relaterade ersättningar, som inte är tillgängliga från befintliga källor
 • Kan avse en specifik frågeställning, lön för en unik befattning eller en fullskalig ersättningsundersökning
 • Undersökningen är skräddarsydd för att möta sponsorns unika behov

Anpassade undersökningar ger ett effektivt benchmarkingverktyg för att stödja ett brett utbud av företagsbehov (t.ex. rekrytering av praxis, karriärutveckling, utformning av rörlig ersättning).

Deltagare

Beställaren av den anpassade undersökningen kallas oftast ”Sponsor” och behöver inte enbart avse ett företag utan kan vara en grupp företag som kommit överens om en gemensam undersökning eller en arbetsgivarorganisation. Sponsorn kan rikta undersökningen till deltagare inom en viss bransch, storlek, geografiskt område.

Roller

 • Sponsor definierar vilka referensroller som ska ingå i undersökningen

Undersökningsdata

 • Vad som ska ingå i undersökningen är helt anpassningsbat och besäms av sponsorn
 • Ersättningskomponenter som ingår (vanligast grundlön samt bonus)
 • Typer av incitament eller variabla kompensationsplaner
 • HR-program, såsom attraktion och retention policys

Hur anpassade undersökningar genomförs

 • Börjar med en genomförbarhetsstudie för att säkerställa fullt intresse av potentiella deltagare
 • Excel frågeformulär skickas till deltagare
 • Frågeformulär returneras och konsulter följer upp för att säkerställa, korrigera eller komplettera informationen antingen via e-post / telefonuppföljning

Vem deltar

Sponsorn, i samråd med Aon, väljer undersökningsdeltagare

Tidslinje

 • Timing kan variera beroende på undersökningens komplexitet
 • Typiskt 12-16 veckor för ersättningsundersökningar

Resultatrapport

 • Sponsor erhåller en anpassad rapport med jämförelse av deras data till marknadsresultat
 • Deltagarna får en kostnadsfri rapport av resultatet
Kontakta oss