Sverige

Benchmarking - Ersättningar till ledande befattningshavare

Aon har en omfattande databas för ersättningar till ledande befattningshavare i Sverige, Norden, Europa, Asien och Syd- och Nordamerika, som omfattar både noterade och privata bolag.

Baserat på en diskussion med kund levererar vi en rapport där ersättningsdata är enkelt och tydligt presenterad utifrån kundens specifika önskemål. Rapportens tydliga design gör det enkelt att på ett förståeligt sätt tolka resultaten och delge informationen med berörda intressenter (ersättningsutskott och chefer).

Klicka här för att kontakta oss.

Kontakta oss