Sverige

Kommersiella fastigheter - Europa

Undersökningen Kommersiella fastigheter ger ett heltäckande underlag med information om ersättningar och förmåner för HR-specialister som arbetar inom den kommersiella fastighetssektorn. Undersökningen utgör ramen för Aons fyra fastighetssektor-undersökningar:

  • Property Sector Reward: Utgörs av fastighetskonsulter och byråer med verksamhet i Storbritannien. Företag i denna undersökning biträder fastighetsutvecklare och investerare, markägare och lokala myndigheter på fastighetsmarknaden.
  • Property Investment Management: Fokuserar på property investment management och fondförvaltningsfunktioner i Storbritannien. Deltagarna omfattar företag som är aktiva investerare på fastighetsmarknaden.
  • Real Estate Planning: Fokuserar på planeringsroller i Storbritannien. Företagen ger råd om specifika planeringsfrågor så som stads och landsplanering, Transport, kulturarv och bevarande, förnyelse och utveckling.
  • European Property Sector Reward: Fokuserar på funktioner inom kommersiella fastigheter i tio länder i Europa. Både globala och lokala företag tar del av undersökningen på en land-för-land-basis.

Klicka här för att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss