Sverige

Bilindustri - Global

Sedan 2013 driver Aon en framgångsrik Bilindustrigrupp för seniora Compensation & Benefits experter över hela världen.

Gruppen bildades efter ett lyckat initiativ lanserats för bilindustrin i Europa. Initiativet drevs av behovet av en global C&B-plattform där kunder kunde utbyta erfarenheter och konsekvent ha tillgång till branschspecifik ersättningsdata.

Både tillverkare och leverantörer inom bilindustri är välkomna att delta i gruppen.

Gruppen är en nätverksplattform för över 200 C&B-specialister och representerar majoriteten av de globala bilproducenter och leverantörer i Europa, Nordamerika, Asien och Latinamerika. Gruppen tillhandahåller nätverk och ersättningsdata för 75 länder. Detta gör gruppen till den största, mest omfattande, globalt anslutna och konsekventa ersättningsforumet och undersökningen i världen inom bilindustrin. I gruppen diskuteras allt från strategiska till operationella utmaningar.

Mer information om ersättningsundersökningen för bilindustrin

Begär mer information

Aon kontakter
Global & Europa
[email protected]

Kontakta oss