Sverige

Total Compensation Measurement (TCM) - Global

Med statistik för mer än 25 000 jobb, baserat på 5 miljoner anställda i 180 länder, sätter Total Compensation Measurement™ (TCM) standarden för globala ersättningsjämförelser. Det är den mest omfattande källan för ersättningsdata och möjliggör för kunder att förstå globala lönepraxis, göra snabba och välgrundade beslut kring ersättningar.

Statistiken omfattar grundlön, bonus och långsiktiga incitament, samt förmåner och övriga tillägg. Rapporteringen tillhandahålls online via Aon's online-portal, AonHewittsurveys.com som möjliggör för fullständig anpassning och analys av data.

I portalen kan du:

  • Erhålla till den mest aktuella informationen tillgänglig från vår globalt rullande databas
  • Skapa din egen urvalsgrupp och analysera data baserat på omsättning, antal anställda, och stad eller region
  • Skapa dina egna anpassade positioner genom att blanda data för olika befattningar
  • Bedöma din konkurrenskraftiga ställning rad-för-rad för varje anställd mot marknaden
  • Producera rapporter med hänvisning till er egna interna struktur och anställningsid
  • Åldra marknadsdata baserat på vår branschledande globala löneökningskartläggning.

Klicka här för att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss