Sverige

Life Science & teknik

Radford levererar lönedata och rådgivning till företag inom Life Science & Technology. Som en del av Aon Talent, Rewards & Performance, ger vi världens mest innovativa organisationer råd för att anställa, engagera och behålla den kompetens de behöver.

Benchmark Compensation & Pay Practices

Our surveys help HR teams at companies of all sizes benchmark base salaries, short-term incentives, equity awards, benefits and more.

Solve Big Business Challenges with People Analytics

From pay equity to workforce planning, we'll help you tackle some of your biggest business challenges through data-driven storytelling.

Design & Optimize Rewards Programs

Partner with our team to create compelling rewards packages for your board members, executives, employees and sales professionals.

Turbocharge Your People & Culture to Fuel Growth

We certainly didn't say it first, but we believe it: culture eats strategy for breakfast. Let's build a plan to help your people and culture thrive.

Marknaden för ”talent” inom Life Science & Technology är global och er löneundersökning bör således också vara det. Oavsett om ni är ett växande start-up eller en etablerad multinationell organisation, ett förkommersiellt biotech eller ledande läkemedelsföretag, kan ni dra nytta av en global undersökningsplattform som omfattar tusentals exekutiva, tekniska eller vetenskapliga samt affärsroller.

Radfords löneundersökning innehåller för nuvarande information om mer än sju miljoner anställda i 80-plus länder för mer än 2 850 organisationer.

The Radford Network℠ - vår online portal för undersökningskunder- används av 12 000 användare varje månad för att hämta undersökningsresultaten och komma åt trendrapporter och utbildningsmaterial. Radfords ersättningskonsulter stödjer mer än 450 technology and life sciences kunder varje år genom att utforma belöningsprogram för Exekutiva roller, direktörer, chefer, anställda och säljpersonal.

Vi ger rådgivning inom följande nyckelområden:

  • Executive Pay & Governance: Vi samarbetar med styrelser, ersättningskommittéer och företagsledare för att vägleda deras tillvägagångssätt för ersättningar. Detta inkluderar att definiera företagets ersättningsfilosofi, utveckla bonusprogram för exekutiva och ledande befattningar, hantera risker och hålla kunder uppdaterade kring ’best practice’ inom governance-frågor.
  • Employee Rewards & Career Strategies: Våra konsulter arbetar tillsammans med HR-ledare för att skapa effektiva ersättningssystem och metoder för erkännande. Vi hjälper kunder att planera för framtida arbetskraftsbehov och utformar de innovativa ersättningsplaner som behövs för att uppnå företagets strategiska mål. Vi bygger även karriärvägar för att utveckla och behålla rätt ”talent”.
  • Sales Compensation & Effectiveness: Säljteam existerar för att öka tillväxten, men det måste samtidigt vara lönsamt. Vi hjälper företag att maximera sina investeringar säljorganisation genom att tillhandahålla konkurrenskraftig benchmarking, incitamentsprogramsdesign, ’best practice’ bedömningar, organisatorisk modellering och försäljnings produktivitetsanalyser.
  • Private to Public Transitions: Med 40-plus år av fokuserad expertis inom technology and life sciences vet vi vad det krävs för att bli publika. Från ersättning till ledande befattningshavare till design av aktieincitamentsplaner arbetar vi med styrelser, företagsledare och investerare med övergången från privat till publik kontex.
  • Equity Strategy & Plan Design: Från hantering av utspädning till skapandet av avancerade prestationsbaserade aktieprogram hållar vi technology and life sciences företag i framkant utformning av aktierelaterade ersättningar.
  • Short-Term Incentive Plan Design: Vi jobbar med företagsledare att utforma kortsiktiga incitamentsprogram för chefer och anställda. Vårt arbete omfattar alltid noggranna, datadrivna överväganden av nyckelfaktorer så som anställdas motivationsfaktorer, konkurrenskraftighet på marknaden, prestationskriterier, målsättning, riskhantering, berättigande och genomförandekostnader.

Radford grundades 1975 i Silicon Valley, och är uteslutande fokuserat på att tillhandahålla kunskap kring ersättning till företag inom technology and life sciences. Med kollegor i många av världens ledande innovationsnav - inklusive Boston, Chicago, London, San Francisco, San Jose och São Paulo - har Radford hjälpt ’high-growth’-företag att anställa, engagera och bibehålla ”talent” i över 40 år.

Klicka här att besöka Radfords webbplats.

Kontakta oss