Sverige

Bas / Broadbanding - Sverige

Varför marknadslöneinformation

  • Lönen är ett managementverktyg. Rätt satta löner ger engagerade och nöjda medarbetare.
  • Ett måste som underlag för policybeslut i lönesättningsfrågor. Det gäller att ha grepp om företagets lönesättning.
  • Det kostar för mycket att tappa nyckelpersoner genom bristande marknadsanpassning av lönerna.
  • På samma sätt som företagen behöver marknadsinformation om konkurrenternas prisbild och villkor behöver företagen information om marknadslöner.
  • Tillgång till aktuell marknadslöneinformation är betydelsefull för en decentraliserad lönebildning. Uppgifterna i marknadslöneinformationen skall beakta yrkesområden, svårighetsgrad och kompetens utan att redovisningen blir alltför komplicerad. Det skall vara enkelt att lämna uppgifter och lätt att få tillgång till information från en lönedatabas. Företagen skall kunna göra sammanställningar och beräkningar efter sina egna önskemål.

Varför behöver företaget aktuell marknadslöneinformation

När lön sätts i ett företag finns det flera aspekter man ska ta hänsyn till, t.ex. arbetets svårighetsgrad och medarbetarens kompetens, prestation, etc. Det är även viktigt att beakta avtal, lönepolicy och företagets ekonomi. Marknadskrafterna påverkar också lönesättningen varför man bör känna till vad marknaden betalar för de arbeten som finns i företaget/organisationen.

Vad är marknadsmässig lön?

När det gäller frågan om vad som är marknadsmässig lön finns det troligen många myter och få sanningar. Den enskilde medarbetaren har sin uppfattning, de fackliga organisationerna har sin precis som arbetsgivaren. För det enskilda företaget är det därför oerhört viktigt att ha rätt underlag vid lönesättningen.

För att marknadslöneinformationen ska bli intressant för företagen krävs att informationen kan indelas dels efter arbetets svårighetsgrad, dels efter yrke/jobb, arbetsområde/ funktion. Dessutom är det naturligtvis intressant att kunna följa löner inom olika branscher, uppdelat på regioner, kön, etc. Genom att informationen bygger på dessa begrepp är det möjligt för företagen att göra de analyser man önskar samt få ett bra underlag för lönesättningen.

Ständigt aktuell information

Marknadsinformationen är alltid aktuell eftersom inrapportering av löneuppgifter sker löpande. Härigenom erbjuder vi marknadslöneinformation som ständigt visar det aktuella löneläget. Användaren kan också gå tillbaka i tiden och se historisk löneinformation.

Hur får man tillgång till Aons lönedatabas?

De som vill ta del av Aons lönedatabas kan abonnera på den genom att teckna ett samarbetsavtal. Endast företag/organisationer med samarbetsavtal har tillgång till statistiken.

Kontakta oss