Sverige

Arbetsvärdering

Ett arbetsvärderingssystem värderar de krav som ställs i arbetet och ger en rangordning av svårighetsgraden mellan olika arbeten. Resultatet kan användas till att göra olika jämförelser internt och analysera hur företaget lever upp till sin lönepolitik.

Arbetsvärdering är en viktig aspekt för att kunna ta konsekventa, rättvisa, försvarbara ledningsbeslut.

Fördelar med att implementera och använda ett arbetsvärderingssystem:

  • Rangordning: Med hjälp av arbetsvärderingen skapas en rangordning av arbetenas svårighet/tyngd och ett utgångsmaterial för att kunna göra olika jämförelser internt samt för att analysera hur organisationen lever upp till sin lönepolicy. Genom en konsekvent metod för arbetsvärdering kan ett mer konsekvent tillvägagångsätt användas för att värdera roller och på så sätt minimeras subjektiviteten i olika bedömningar.
  • Lönekartläggning: Arbetsvärdering ger en grund för analysarbetet som skall göras vid lönekartläggning och i samband med framtagande av en jämställdhetsplan.
  • Marknadslöneinformation: Genom att arbetsvärdera befattningarna får man ett underlag för att kunna analysera hur organisationens löner förhåller sig till en extern marknad.

Olika värderingssystem

De finns två vanligt förekommande metoder för arbetsvärdering, poängbaserad respektive nivåbaserad. Aon tillhandahåller båda systemen.

En nivåbaserad metod ger en något grövre indelning jämfört med poängbaserade system. Huvudsyftet med den nivåbaserade metoden är att skapa en indelningsgrund för marknadslöneinformation. Vill man däremot kunna ta fram finare lönestrukturer och noggrannare analysera skillnader mellan olika jobb, avdelningar, göra lönekartläggning etc. rekommenderar vi att arbetsvärdera med stöd av ett poängbaserat värderingssystem.

Aon tillhandahåller följande värderingssystem:

  • Bas – poängbaserat
  • Broadbanding – faktorbaserat
  • JobLink – poäng samt faktorbaserat

Klicka här för att kontakta.

Kontakta oss